Svoji zprávu prozatím předložila kontrolní skupina kraje, mezi jejímiž pěti členy byli zastoupeni lidé z odborů dopravy a interního auditu krajského úřadu plus jeden zástupce Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (KSÚS). Mezi zjištěnými pochybeními, v souvislosti s nimiž jsou již přijímána nápravná opatření, podle sdělení krajského úřadu figuruje především „nedostatečné využívání alokovaných finančních prostředků“ – konkrétně mělo jít o pozdní čerpání peněz ze SFDI a dotačního programu IROP. Například zpožděné využívání prostředků přidělených na údržbu silnic po zimě. K tomu Lichtneger ještě před svým odvoláním na setkání s novináři vysvětloval, že v části kraje nebyly tyto práce dobře připraveny: podklady pro zadávání zakázek musel nechat přepracovat.

Most Šmejkalka na dálnici D1.
Most Šmejkalka na D1 čeká rozsáhlá rekonstrukce, už se na ni připravuje

Krajský radní pro oblast silniční dopravy Karel Bendl (ODS) nyní uvedl, že nové vedení KSÚS v čele s Alešem Čermákem, jenž dříve byl Lichtnegerovým náměstkem pro investice, okamžitě přijalo nápravná opatření. „Zajistí jednak využití prostředků pro letošní rok – a zároveň také to, že v příští sezoně k podobným situacím nebude docházet,“ uvedl Bendl. „Obnovit musíme i rámcové smlouvy na diagnostiku vozovek – a dále na zpracování hlavních, běžných a mimořádných mostních prohlídek; včetně zpracování přepočtu zatížitelnosti a vypracování zjednodušené projektové dokumentace,“ doplnil radní. Z těchto slov plyne, že změny se mají týkat vcelku podstatné části činnosti krajských silničářů.

Odvolán pro ztrátu důvěry

Lichtnegera krajští radní odvolali pro ztrátu důvěry ve druhé polovině června. Zdůvodnili to jeho vazbami na lidi spojené s „pražskou“ korupční kauzou spojovanou tehdy zejména se jménem exnáměstka primátora Petra Hlubučka (STAN), rozkrývanou policií v rámci „akce Dozimetr“. Podle dostupných informací měl ředitel KSÚS v rámci privátních podnikatelských aktivit udržovat úzké vazby s některými ze stíhaných osob: na podnikatele Zakaríu Nemraha převedl jednu ze svých firem. Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu by se v souvislosti s kauzou Dozimetr měli zajímat ještě o další dva lidi z týmu KSÚS. Lichtneger byl v čele organizace od loňského března, kdy přešel do středních Čech ze stejné pozice v Karlovarském kraji.

„Když jsme přicházeli na úřad, slíbili jsme, že budeme transparentní,“ prohlásil radní Bendl (jenž sám nastoupil do týmu krajských radních až letos v únoru; vystřídal stranického kolegu Martina Kupku, který odešel na post ministra dopravy). „To se také děje,“ uvedl k transparentnosti. A s odkazem na poznatky z kontroly zdůraznil, že na nápravě zjištěných pochybení se již pracuje.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.

Jestliže v červnu společně s hejtmankou Petrou Peckovou (STAN) Bendl ohlašoval, že KSÚS ještě čeká forenzní audit, stále to platí. Výběrové řízení na auditora by měl krajský úřad vypsat v nejbližších týdnech.