Zatímco Středočeský kraj se již několikrát nechal slyšet, že s výstavbou retenčních nádrží na řece Berounce a zejména na Křivoklátsku nesouhlasí, někteří lidé tvrdí opak. Podle nich vedení Středočeského kraje tajně podporuje vznik nádrží. Důvod? Podle jejich teorie by totiž retenční nádrž mohla posloužit k oživení úmyslu splavnosti Berounky, a to v rámci projektu propojení řek Dunaj, Labe, Odra.

Proti jakýmkoliv spekulacím o podporování studie na přehrazení řeky Berounky se vedení Středočeského kraje znovu ohradilo a od všech spekulací, které tvrdí, že plánuje či podporuje výstavbu přehrady na Berounce, se distancuje. Středočeský kraj tak ale především reaguje na petici, kterou občané z Berounska proti výstavbě přehrady protestují.

„Spekulace vznikají kolem zadané studie. Jejím cílem nebylo připravit podmínky k výstavbě přehrady, ale naopak otevřít diskusi, jak ochránit dolní tok před povodňovou vlnou a zároveň setrvat v úsilí o vyhlášení Národního parku Křivoklátsko, které je naší prioritou," uvedl hejtman Miloš Petera (ČSSD).

Střety zájmů a konflikt

Zmiňovanou studii zadalo Povodí Vltavy na základě Petice dolní Berounka a požadavku Svazku obcí regionu Dolní Berounka, kdy po povodni v roce 2013 byly vznášeny požadavky na zvýšení ochrany před povodněmi obcí na dolním toku Berounky. „Studie upozornila na střety zájmů, které by musely být řešeny, včetně konfliktu s plánovaným Národním parkem Křivoklátsko," uvedl Petr Kubala, ředitel Povodí Vltavy.

„Zadání této studie předcházelo zpracování jiných studií, jejichž výsledek však byl ve vazbě na ochranu před povodněmi pouze lokální a téměř nulový. Jednalo se o revitalizační opatření a přírodě blízká opatření, retenční opatření na přítocích i technická opatření v jednotlivých obcích," dodal Petr Kubala.

Hejtman Středočeského kraje Miloš Petera plánuje během května svolat seminář, na němž budou s výsledky studie Protipovodňová ochrana dolní Berounky studie retenční nádrže za přítomnosti odborníků a pracovníků Povodí Vltavy prezentovány pozvaným starostům všech dotčených obcí.

Čtěte také: Proti obří hrázi na Berounce
 protestovaly i známé osobnosti