Na otázku Deníku to ve středu 1. února uvedl krajský radní pro oblast silniční dopravy Karel Bendl (ODS). Běžné financování podle něj dohonit dlouhodobě zanedbávané výdaje do údržby silnic a jejich mostů neumožní. Přičemž radní počítá s tím, že půjčit na potřebné opravy by si kraj určitě měl více než stamiliony.

„Smysl by to dávalo v miliardových částkách,“ řekl Deníku, že uvažuje o čísle s devíti nulami. Právě nyní o tom začíná debatovat s kolegy v radě kraje, kteří by v případě souhlasu dali doporučení středočeským zastupitelům. Pokud záměr klapne, na masivní opravy silnic nižších tříd by ve středních Čechách mohlo dojít nejspíš v příštím roce.

Úvěr na projekty ze šuplíku

Bendl vychází z toho, že Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje má připravené plány na řadu potřebných oprav, jež prozatím zůstávají odloženy v takzvaném zásobníku projektů, protože na ně nejsou peníze. O tomto „zásobníku“, stejně jako o hodnocení označovaném jako prioritizace (což je žebříček projektů sestavený podle stavu objektu, dopravního významu, důležitosti pro hromadnou dopravu, ale třeba i zhodnocení stavu příprav nebo nehodovosti v lokalitě či ekologie), informuje krajský úřad na svém webu. Aby se starostové obcí i aktivní občané mohli podívat, co kraj v jejich okolí zamýšlí – a vlastně už chystá. Spousta potřebných záměrů má však před sebou pouze vidinu čekání na „lepší časy“, až budou k dispozici finance. Ta doba však zřejmě sama od sebe nenastane. Spíš lze očekávat pokračující inflaci – a nejspíš by také bylo naivní předpokládat, že by stavební práce byly v budoucnu levnější.

Současně Bendl hovoří o tom, že krajská správa silnic zvládne zadat, vysoutěžit i ohlídat víc zakázek než dnes; případně je organizačně připravena na rozšíření počtu pracovníků. A rovněž cesta k penězům se prý jeví reálně, jestliže kraj už má u České spořitelny a Komerční banky vyjednaný úvěrový rámec (možnost čerpat úvěr, pokud se jeho představitelé rozhodnou pro konkrétní akce, na jejichž financování budou peníze potřeba). Jen je třeba zjistit, zda sjednané podmínky umožňují čerpat úvěr i na opravy – tedy neinvestiční akce.

Bendl chce tedy kolegy v radě kraje a pak i středočeské zastupitele přesvědčit, aby souhlasili s úvěrem v řádu miliard. „Je to jediná cesta, jak přestat přešlapovat na místě,“ míní. Jak pokročit dál od stavu, kdy se daří spíš jen hasit největší průšvihy než stav středočeských silnic postupně zlepšovat. Zadlužení se přitom neobává. „Peníze ztrácejí na hodnotě a služby ani materiály levnější nebudou,“ míní, že filozofie stavět teď, splácet později je správná. Hlavně vytáhnout ze šuplíku připravené záměry řešící vážný stav komunikací!

Zakázky za pět miliard korun

Rozmanité zakázky, které krajská správa silnic zadává, nyní za rok dosahují zhruba pěti miliard korun. Tato suma zahrnuje všemožné činnosti: od zimního posypu přes opravy děr v asfaltu, rekonstrukce mostů a opěrných zdí nebo budování obchvatů až třeba po natírání zábradlí na mostech, sekání trávy v příkopech nebo výsadbu zeleně a prořezávání stromů u silnic. Peníze cestáři získávají především ze tří zdrojů: z rozpočtu kraje, evropských dotací a od Státního fondu dopravní infrastruktury. K tomu se někdy mohou připojit další prostředky například z Operačního programu Životní prostředí, které třeba v poslední době umožnily zaplatit sanaci nestabilních svahů.

Nejaktuálnějším tématem jsou nyní pro silničáře peníze na zimní údržbu. Jejich šéf Aleš Čermák připomněl, že ta od počátku sezony přišla v kraji zhruba na čtvrt miliardy, když vozy údržby dosud zaznamenaly 54 výjezdových dnů. Jaké budou celkové náklady, je zatím těžko odhadovat: období zimní údržby trvá až do konce března – a vše závisí na vývoji počasí. Minulé zimy ukázaly, že výjezdových dnů bývá za sezonu většinou kolem 70. „Pokud se zima bude vyvíjet takovým způsobem jako dosud, náklady hudou vyšší než v zimním období 2021/2022,“ odhaduje Čermák. Minulá zima přišla středočeské silničáře na 297 milionů. Nicméně ta předchozí, v období 2020/2021, dokonce stále přes 420 a čtvrt milionu. Necelé dvě stovky sypačů, osm fréz a 19 šípových pluhů, které někde doplňují i traktory s radlicemi, chemicky ošetřují více než 5,8 tisíce kilometrů silnic, inertním posypem zhruba 2,3 tisíce a pluhováním 180 km.

Čermák také upozornil, že letos krajský rozpočet předem počítá s 250 miliony korun na opravy škod po zimě a velkoplošné opravy– což znamená, že peníze jsou zajištěny, zakázky se již nyní připravují včetně výběrových řízení a uzavírání smluv s firmami. Práce tak začnou hned, jak to počasí umožní. Radní Bendl připomněl, že dosud převážná většina peněz na tyto účely přicházela až později – v rámci rozdělování přebytku hospodaření kraje uplynulého roku. Očekává nicméně, že z tohoto zdroje budou peníze k dispozici i letos – a přidělením dalších zhruba 250 milionů by se částka určená na řešení škod po zimě a plošné opravy mohla zakulatit na zhruba půl miliardy.