„Obecně lze říci, že v roce 2024 budeme nuceni veškerý komunální odpad buď sami nějakým způsobem zpracovávat, nebo ho vozit ke spalování do Mělníku," řekl starosta Jindřich Vařeka.

Město proto může volit mezi několika možnostmi. Jednou z nich podle starosty je to, že město bude odpadky převážet pře půl republiky s tím, že za to bude těžce platit. „Nebo se najde nějaká síla, která zabezpečí výrobu paliva, a to pak bude možné aplikovat do jakéhosi zařízení, které komunální odpad využije," dodal starosta.

Jako příklad uvedl Brno. To vlastní spalovnu a zároveň i teplárnu, ve které upravený komunální odpad spaluje. Fungovat by to podle radních mělo tak, že komunální odpad se vytřídí, aby neobsahoval některé druhy plastických hmot, vysuší a nagranuluje. Poté může sloužit jako palivo pro spalovnu. To vše za splnění přísných limitů.

„Nemyslím si, že takové palivo je o něco méně kvalitní než například uhlí, které obsahuje síru a další prvky. Je to rozumnější, než odpad zakopávat pod zem. Protože jinak se dočkáme toho, že další generace si bude klepat na čelo a těžit, to, co jsme zakopali," podotkl Vařeka. 

Radní ovšem zdůrazňují, že spalovnu nezajistí toto ani další zastupitelstvo. Nepopírají ale, že je nutné v tomto ohledu jednat. Rozhodování ale může ještě zásadně ovlivnit jednání ohledně teplárny. „Vzhledem k tomu, že město má smlouvu se společností Czech Coal, tomu moc velkou šanci nedávám," uzavřel Vařeka.