V podzimní části budou moci neziskové a příspěvkové organizace získat až dva miliony korun. Své projekty mohou přihlašovat až do 14. října. „Podobně jako na jaře se 
o finanční podporu mohou ucházet projekty, které přispějí ke zlepšení sousedských vztahů v daném regionu. Podmínkou zůstává také aktivní zapojení místních lidí do přípravy a realizace projektu," vysvětluje Alena Králíková.

Do prvního letošního kola Regionálního fondu rozvoje Poštovní spořitelny se na jaře přihlásilo 120 projektů, 
z nichž 19 uspělo. Vítězné projekty si nakonec rozdělily bezmála 1,4 milionu korun. Šest neziskových organizací ze Středočeského kraje a dvě 
z Prahy se mohou těšit z finanční podpory svých projektů v celkové výši 515 tisíc korun.

Žádost o podporu mohou posílat neziskové i příspěvkové organizace. Neziskové ovšem musí přispět deseti procenty ze svého. Může ale jít 
o dobrovolnickou práci. Příspěvkové organizace se potom musí podílet 50 procenty ze svého.

„Potencionální žadatelé 
s námi konzultovat mohou své nápady. Podpořené organizace mají možnost zúčastnit se tří vzdělávacích seminářů, jak zapojit komunitu nebo jak plánovat," řekla Linda Kaucká, specialistka společenské odpovědnosti ČSOB.

Jedním z podpořených projektů je například veřejné ohniště v rokli Kamínka na Zbraslavi, který zajišťuje Okrašlovací Spolek Zbraslav. Cílem je obnovit tradiční venkovní prostor, připomenout jeho historii a při jeho využívání propojit různé části obyvatelstva.

Součástí nově vzniklého areálu kolem ohniště bude také informační tabule s mapou původních místopisných názvů posbíraných od pamětníků. Na děti čeká oblíbený šplhací totem. Na ohniště přispěl Regionální fond celkem osmdesát tisíc korun.

Dalším podpořeným projektem je úprava a údržba veřejného prostoru v Psárech -Dolních Jirčanech. Obyvatelé tak získají podmínky pro lepší život v obci a zároveň budou motivovaní převzít odpovědnost za místo, kde žijí. Součástí projektu jsou tři sobotní brigády – úprava veřejné zeleně, obnova mobiliáře, oprava laviček, nátěr zábradlí 
a tak dále a několik přípravných plánovacích setkání 
s veřejností. Během brigád bude zajištěno občerstvení, program pro děti a večerní zábava pro všechny. Na akce získali přes osmdesát tisíc korun.

Jedním z dalších podpořených projektů částkou osmdesát tisíc byl projekt Stará škola, který se stará 
o všechny ve Vrané nad Vltavou. Cílem je propojit starousedlíky s nově přistěhovanými lidmi. Proto tu v historické budově bývalé školy vzniklo komunitní centrum, kde dobrovolníci provozují nedělní kavárnu a další kulturní akce.

Stará vodárna v Nebušicích

Projekt byl podpořen sedmdesáti tisíci korun. Dříve tu byl komunální vodovod, který dřívější vedení městské části chtělo prodat. Dnes je to místo, kde se sousedé potkávají na různých veřejných akcích. „Bylo tu všechno zarostlé, a tak jsme to tu začali uklízet. Stará vodárna je technickou památkou, kterou slavnostně otevřeme 10. října," pozval Jan Holub z občanského sdružení Nebušice. Na projektových aktivitách se podílí místní lidé i škola. Chystají se tu akce, jako například farmářské trhy, víkendová kavárna a aktivity pro seniory nebo děti. Připravuje se také výstava fotografií Nebušic nebo divadelní večer na téma historie vodárny.

Komunitní zahrada v Suchdole

Projekt horoměřické organizace Žijeme tady byl podpořen částkou přes devadesát tisíc. Na okraji 
Suchdola nedaleko školy se místo pod dráty vysokého napětí změnilo v komunitní zahradu. „Nemáme tu ale vodu. Naštěstí jsme pomocí další dotace vybudovali jezírko s naučnou stezkou. Je to místo pro společné setkávání. Máme tady komunitní ohniště i pískoviště," vypočítává Zuzana Krumpholcová z organizace Žijeme tady. Od jara se tu lidé starají o bylinkové záhonky. Na velkém hliněném valu pak plánují postavit přírodní amfiteátr. Na palisády už shání místního dodavatele. Počkat ale musí do doby, než se začne kácet dřevo.

Knihobudka v Břežanech

Protože 
v Dolních Břežanech nemají klasickou kamennou knihovnu, rozhodli se lidé 
z Místní akční skupiny Dolnobřežansko vytvořit si vlastní knihobudku. „Oslovili jsme místní děti, aby nakreslily, jak si ji představují. Potom jsme je společně vyráběli. Například jsme stloukali 22 knížek, které tvoří podstavu knihobudky," vysvětlila Hana Bramboříková z MAS Dolnobřežansko. Díky veřejné sbírce nakonec sehnali na pět set knížek a hlásí se jim i další dobrovolníci. Zatím vznikají tři budky, které odhalí koncem září na tradičních Svatováclavských slavnostech. Už teď se místní těší nejen na půjčování, ale i na setkávání.