I když je celkově rozdělovaná suma vyšší než loni, na zaplacení provozu příspěvky od státu stačit nebudou. Poskytovatelé některých služeb budou muset hledat i velmi významný podíl finančních zdrojů jinde.

Celkově se v rámci republiky bude na provoz sociálních služeb rozdělovat 24,8 miliardy korun. Podle údajů Jana Vrbického z ministerstva práce a sociálních věcí z této částky připadají na organizace působící v hlavním městě Praze dvě miliardy a ve Středočeském kraji 2,7 miliardy. Částky 2 006 467 337 a 2 714 194 058 Kč sice na pohled působí jako impozantní čísla, nicméně naznačují, s jakým problémem s financováním si poskytovatelé sociálních služeb budou muset poradit. Celkové požadavky na dotace totiž dosahovaly za Středočeský kraj čtyř miliard, v Praze se součet vyšplhal dokonce na 6,7 miliardy (a celorepublikově na 36). Organizacím poskytujícím rozmanité sociální služby tak tradičně budou chybět velké peníze.

Krácení požadavků je pravidlem

Nevyhnou se tomu ani například pečovatelské služby zřizované městy a obcemi. Potvrzuje to návrh, který před hlasováním středočeských zastupitelů (ti budou rozhodovat o přidělení konkrétních částek) zveřejnil krajský úřad. Třeba Pečovatelská služba města Mladá Boleslav, která má obdržet příspěvky na pět různých aktivit (vedle pečovatelské služby jde ještě o denní stacionář, odlehčovací služby, osobní asistenci a tísňovou péči), by jen v případě pečovatelské služby měla dostat místo požadovaných 16,2 milionu pouze 11,8 milionu; tak alespoň praví krajem zveřejněná tabulka.

Rozdíl je to poměrně velký, připustila Šárka Charousková z mladoboleslavského magistrátu. Ujišťuje však, že na poskytovaných službách se to neprojeví: město určitě nepočítá s jejich omezováním. „Bude se s tím třeba nějak popasovat. Naštěstí se na sociální služby daří docela dobře shánět dotace – a město v tom je úspěšné,“ řekla Charousková Deníku. Připomněla, že také mladoboleslavští politici jsou výdajům do sociální oblasti nakloněni: schválili koupi prostor v seniorském resortu, který nově vybudovala soukromá firma, pro zřízení odlehčovací služby.

Robert Otruba, Ředitel Oblastní charity Kutná Hora, která čeká příspěvky hned na 11 registrovaných sociálních služeb, zdůraznil, že jde o peníze na základní činnosti sociálních služeb neboli na jejich běžný provoz – není tedy řeč o tom, kterých záměrů by se bylo možno snadno vzdát. „Na extra projekty žádáme zvlášť,“ vysvětlil. Výše částky, která je k dispozici, tak může ovlivnit třeba počet klientů, které je organizace schopna obsloužit. Otruba nicméně připomíná, že charita má vícezdrojové financování, a tak méně peněz v jedné tabulce ještě neznamená omezování služeb. Mimo jiné ocenil příspěvky od měst Kutná Hora a Čáslav i obcí v okolí.

Renata Prokešová, generální ředitelka soukromého poskytovatele péče Clementas, který by například na provoz domova pro klienty s demencí v Mlékovicích měl dostat místo požadovaných 21,4 milionu korun jen 10,2 milionu neboli polovinu, Deníku řekla, že žádosti se podávají podle schválené metodiky s maximální možnou částkou – a stává se každoročně, že nakonec je schválena částka nižší. „Pokaždé se s tím popereme,“ konstatovala Prokešová. Rovněž Václav Vopat, který je v neziskovce podporující lidi s duševním omezením Fokus Praha středočeským ředitelem, řekl, že až bude částka schválená, musí se na věc s týmem podívat a vše spočítat. Návrh počítá s tím, že místo 18,9 milionu dostane organizace na chráněné bydlení o 10 milionů méně: 8,8 milionu. Všichni oslovení se také shodli, že částky, o nichž budou krajští zastupitelé rozhodovat, zatím sami neznají: nemohou je tudíž konkrétně komentovat.

Podporu má dostat 551 služeb

Středočeská suma 2,7 miliardy, o 293 milionů korun více než v loňském roce, se rozdělí mezi 551 sociálních služeb, informoval mluvčí kraje David Šíma. S tím, že částku 20 milionů si kraj ponechá jako rezervu na financování nových služeb zařazených v prvním pololetí letošního roku do sítě sociálních služeb. „Středočeský kraj aktuálně financuje 260 organizací, které dohromady poskytují 585 sociálních služeb. Z hlediska kapacity jde o 8127 lůžek pobytové sociální péče, 1381 úvazků přímé péče v terénních a ambulantních službách sociální péče, ve službách sociální prevence a sociálního poradenství se jedná o 569 lůžek a o 756 úvazků přímé péče,“ shrnul Šíma.

K aktuálnímu rozdělování dotací připomněl středočeský radní pro oblast sociálních věcí Martin Hrabánek (ODS), že žádostí kraj obdržel 553. Příspěvků je navrhováno o dva méně. „Jedna organizace nevstoupila do rozdělení kvůli zrušení registrace služby a druhá není zařazena v síti poskytovatelů sociálních služeb Středočeského kraje,“ vysvětlil Hrabánek. Konkrétně se v jednom případě jedná o domovy se zvláštním režimem a v druhém o sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.