Ze slov krajského radního pro oblast sociálních věcí Martina Hrabánka (ODS) plyne, že se také bude více zvažovat možnost práce s klienty, kteří vyhledávají nadstandardní služby či mají specifické potřeby. „Jde nám i nadále o zvýšení dostupnosti a efektivity sociálních služeb na území Středočeského kraje a o to, aby síť sociálních služeb odrážela potřeby také vysoce náročných klientů a nabízela řešení v naléhavých nepříznivých situacích,“ konstatoval radní.

Uvedl to v souvislosti s chystaným projektovým záměrem s názvem Efektivita sítě sociálních služeb+, v jehož rámci kraj bude od letošního července do června roku 2025 plánovat síť poskytovatelů sociálních služeb včetně jejich metodické podpory, sběru dat o sociálních službách či posuny v rámci takzvané deinstitucionalizace – tedy přechod od péče ústavní k té, jež je v případech, kdy to zdravotní stav klienta umožňuje, poskytována v domácím prostředí.

Vlak počmáraný vandaly.
Tvrdší opatření proti vandalům: Kraj i Praha si chtějí došlápnout na sprejery

Součástí projektového záměru jsou také mimo jiné mapování potřeb specifických cílových skupin, stejně jako prohloubení spolupráce s obcemi i s hlavním městem Prahou. Ve vazbě na kontakty s metropolí patří k hlavním cílům připravit prostředí sociálních služeb na vznik metropolitního plánu jejich rozvoje; včetně společného posuzování a navrhování potřebných kapacit sítě sociálních služeb.

„I nadále pokračujeme v podpoře a transformaci sociálních služeb Středočeského kraje tak, aby co nejlépe reflektovaly potřeby těch skupin obyvatelstva, kteří se bez sociální pomoci neobejdou,“ poznamenal Hrabánek. Připomněl, že změny nastartovaly už v minulém období, kdy mimo jiné vznikly plány transformace pěti institucí, které fungují jako příspěvkové organizace kraje, aby bylo možné „deinstitucionalizovat ústavní formy poskytování sociálních služeb“: přestěhovat poskytování péče do domácího prostředí klientů. „Jedním z konkrétních přínosů projektu bylo zvýšení dostupnosti pečovatelské služby,“ ocenil Hrabánek.