V tuto chvíli již je opravené sousoší sv. Jana Nepomuckého. „Nyní pracujeme na soše sv. Izidora a právě se nacházíme ve fázi takzvané plastické retuše,“ prozradil Martin Kulhánek, kolínský restaurátor a absolvent Fakulty restaurování v Litomyšli, který má opravu na starosti. Plastická retuš je podle Kulhánka zjednodušeně řečeno doplnění chybějících částí v takové míře, která odpovídá dochování originální hmoty.

Sochy je prý vzhledem k materiálu, ze kterého jsou udělané, potřeba pravidelně udržovat a opravovat a to přibližně každých deset let. Přestože byly původně naplánovány práce spíše v konzervačním charakteru, protože restaurátorský zákrok měl být pouze v rozsahu jakési údržby, tedy prohlídky sousoší, základního očištění a drobného dotmelení a retuše, tak se práce právě na soše sv. Izidora nakonec zkomplikovaly. „Socha sv. Izidora je v nejhorším stavu z celé galerie. Po důkladném prohlédnutí sousoší jsme došli k závěru, že bude třeba kompletní restaurování,“ vysvětlil Martin Kulhánek.

Přesto však práce na sochách, které jsou rozděleny do tří etap až do roku 2019, běží podle plánu. „Na letošní rok jsou naplánována čtyři sousoší, takže do konce roku bychom měli zvládnout ještě další dvě,“ prozradil Martin Kulhánek. Restaurátorské práce zatím nezbrzdily ani tradiční letní kulturní akce jako je Stříbření či gastrofestival, kdy restaurátoři pracovat nemohli.

Kompletně celá oprava všech barokních sousoší by podle odhadů měla vyjít na 1,5 milionu korun. Část těchto oprav bude hrazeno z Ministerstva kultury a část uhradí Město Kutná Hora. Sousoší před kolejí jsou z pískovce a představují světce spjaté s jezuitským řádem a českou historií. Dvanáct z nich vytvořil počátkem 18. století jezuita František Baugut, který se do dějin Kutné Hory zapsal také jako autor mariánského sloupu v Šultysově ulici. Třinácté sousoší, zachycující svatého Jana Nepomuckého, bylo doplněno po roce 1740 a jeho autor je neznámý.

Seznam soch

 • Sv. Jan Nepomucký
 • Sv. Václav
 • Sv. Barbora
 • Sv. Anna
 • Sv. Ludvík
 • Sv. Izidor
 • Sv. Florián
 • zakladatelé Tovaryšstva Ježíšova: sv. Ignác z Loyoly a sv. František Xaverský
 • Sv.Josef Kalasanský
 • Sv. František Borgiáš
 • Sv. Karel Veliký
 • Sv. Josef s Ježíškem v náruči