Pouť byla plná také světské zábavy od kolotočů po stánky s cukrovou vatou, grilovanými klobáskami, pivem, vínem a řemeslnými předměty. Akce měla rozsah, na který náš region není zvyklý a to s dobře zvládnutou organizací od parkování a kyvadlové dopravy po zapojení policie, hasičů i berounských skautů.

Zajímavé byly projekty lidského pohledu na život a vztahy kněžny, světice a patronky české země, která byla současně mocnou ženou, proslulou vlídností a spravedlivostí, manželkou přemyslovského knížete Bořivoje, tchýní Drahomíry - matky sv. Václava - a jeho babičkou.

Všude bylo plno. Ať šlo o představení Legenda o sv. Ludmile a o sv. Václavu v podání Divadla KA2, talkshow o více lidech na téma Co by tomu řekla svatá Ludmila dnes nebo mediální projekt v kostele sv. Jana Nepomuckého spojený s výstavou soch a obrazů.