Soutěží se formou Design & Build, ŘSD poskytne zhotoviteli pozemky a stavební povolení s tím, že podrobné projektování (a stavbu) si zajistí vítěz sám. Strabag a Pragoprojekt přišly s cenou 965 milionů korun, což je necelých 70 procent ceny předpokládané (1,4 mld. Kč). „Zhotovitel bude vybrán v rámci vícekriteriálního hodnocení,“ uvedl Mátl.

ŘSD má stavební povolení k rekonstrukci mostu už od roku 2020, podle jeho původních předpokladů měly práce probíhat v letech 2021 až 2023. Tendr na stavební firmu byl ale vypsán až loni v listopadu a termín uzávěrky se neustále posouval. Původní termín pro podání přihlášek byl letošní 24. únor, po řadě odkladů to ale nakonec bylo 15. září.

„S ohledem na stále probíhající výběrové řízení nyní nelze předjímat jakýkoliv konkrétní termín zahájení prací. Ten bude zřejmý po ukončení tendru a podpisu smlouvy o dílo s vybraným uchazečem. To samé se týká harmonogramu i termínu uvedení opraveného mostu do provozu. Zatím pracujeme s termínem možného zahájení v průběhu roku 2023 a uvedením do provozu 2027,“ sdělil nedávno mluvčí ŘSD Martin Buček.

Při opravě budou zachovány oblouky spodní stavby, které diagnostický průzkum vyhodnotil jako vyhovující pro další využití. Projdou sanací. Nosná konstrukce bude naopak kompletně vyměněna. Po opravě bude dálnice provozována v režimu 2+2, provoz bude ale možné bez větších dodatečných úprav rozšířit i na režim 3+3. Most Šmejkalka je součástí úseku Mirošovice – Hvězdonice, který nedávno prošel modernizací. Most se ale opravě vyhnul, neboť ŘSD náročnou akci formálně vyjmulo z velké modernizace D1, která byla oficiálně ukončena loni v říjnu.

Podmínkou ŘSD je vedení dopravy v režimu 2+2 jízdní pruhy po celou dobu stavby. Pro zajištění tohoto režimu bude nutné postavit mostní provizorium, a to vpravo od stávající D1 (ve směru Praha – Brno).

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.

Stavbaři už také od srpna pracují na provizorním podepření mostu, zakázku za 30 milionů získala společnost Metrostav Infrastructure. Důvodem pro podepření mostu je podle Ředitelství silnic a dálnic stavební stav nosné konstrukce, u které detailní průzkum z roku 2019 ukázal horší stav, než s jakým se počítalo při zpracování dokumentace pro stavební povolení k opravě mostu. Podepření bude využito i v rámci chystané rekonstrukce.