„Koncem července byly zahájeny práce na podepření vložených polí dálničního mostu,“ uvedl Buček. S dodatkem, že práce, které nabídla za 29,82 milionu korun bez DPH, provádí společnost Metrostav Infrastructure. Hotovo by mělo být v prosinci.

Pro krby a krbová kamna se hodí především tvrdý dub, buk či bříza. Měkké jehličnaté dřevo příliš rychle hoří a mnoho tepla nevydá.
Lidé se vrací k topení dřevem. Na krbová kamna se čeká i měsíce

Jde však zatím o kroky směřující k zajištění požadovaných hodnot zatížitelnosti, které předcházejí chystané velké opravě. „Podepření je nezbytné nejen pro běžný provoz na dálnici, ale i pro navazující přestavbu dálničního mostu, kde bude díky těmto úpravám možno po stávajícím mostě vést dopravu v režimu 2+1 jízdní pruh,“ připomněl Buček. Samotnému zajišťování, které je aktuální nyní, podle jeho slov předcházely úpravy terénu pod mostem včetně vybudování provizorních komunikací a zřízení pracovních plošin.

Chystaná kompletní rekonstrukce ještě nemá termín – což platí pro zahájení, trvání prací i jejich dokončení. Vše by mělo vyplynout z veřejného výběrového řízení na zhotovitele, v jehož rámci mohou firmy podávat nabídky do 6. září. Ty se přitom mohou výrazně odlišovat – a to nejen požadovanou cenou prací. Dálniční ředitelství totiž zadává zakázku formou design and build, kdy vítězná firma zajistí nejen provedení prací, ale nejprve i vypracování podrobného projektu – s čímž souvisí i volba z několika možností, jak při rekonstrukci postupovat.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.

„Zhotovitel může plně využít jeho know-how a optimalizovat postup výstavby podle jemu dostupných technologií tak, aby minimalizoval dopad stavby na veřejný provoz,“ vysvětlil Buček. ŘSD nicméně stanovuje několik podmínek: nesmí být zdemolován historický oblouk spodní stavby mostu – a doprava na D1 musí být i během prací vedena dvěma provizorními jízdními pruhy pro každý směr jízdy. Což může znamenat třeba úpravu 1/2+1 – tedy v pásu pro jeden směr jízdy jeden jízdní pruh a v druhém jízdním pásu další tři pruhy, upřesnil Deníku Buček.

Předběžně ŘSD počítá se zahájením prací v příštím roce – a s plným uvedením do provozu bez veškerých omezení snad v roce 2027.

Takzvaný „protektorátní“ most Šmejkalka
- Most, který je dnes významnou součástí dálnice D1, se stavěl od roku 1939 do roku 1949. Pravý oblouk pod jízdními pruhy ve směru na Brno byl vybetonován v roce 1941, levý oblouk ve směru na Prahu byl proveden s odstupem pěti let až v roce 1946.
- Délku výstavby výrazně ovlivnila druhá světová válka, v jejímž průběhu byla stavba přerušena. Po válce byla stavba nosné konstrukce mostu dokončena. Jako poslední byly roce 1948 provedeny izolace mostu a v roce 1949 kamenná rovnanina za opěrami.
- V rámci přípravy stavby dálnice D1 byly v šedesátých letech provedeny ověřovací výpočty a návrhy pro začlenění mostu do stavby dálnice. Jednalo se zejména statické analýzy a předprojektovou přípravu.
- V roce 1969 byla dokončena projektová dokumentace pro úpravu mostu na požadavky výstavby dálnice D1 a v roce 1973 byly zahájeny stavební práce na úpravách nosné konstrukce (zesílení částí nosné konstrukce, úprava prostorového uspořádání na mostě a předpolích), které byly dokončeny v roce 1977. Následně byl most uveden do provozu v rámci zprovoznění dálnice D1 z Prahy do Brna.
- V roce 1991 se uskutečnila celková oprava mostu.
Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR