Někteří si změnu pochvalují, někteří kritizují zejména barvu a stav omítky. Na průčelí se totiž objevily skvrny. „Ty jsou pravděpodobně důsledkem vlhkosti. Jsme ale ubezpečováni, že zmizí," reagoval správce poutního místa Jan Traxler. Pokud by se tak nestalo, uplatní pětiletou záruku na dílo. 

„Byť na to asi nebudeme tak zvyklí, není to jak ze škatulky, mělo by to vlastně odpovídat tomu historickému místu, jak už ve výrazu, tak v životnosti," zhodnotil výsledek prací architekt Richard Cibik.

Návštěvníci se podle něj musejí připravit na to, že v areálu „nebude vše hrát jako v novém rodinném domku". „Dá se očekávat spousta reakcí na to, jak Svatá Hora vypadá dnes a jak vypadala ještě před rokem. To je ale, myslím si, v pořádku, protože architektura má vzbuzovat emoce," podotkl Cibik.

Tradiční postupy a technologie

Tam, kde to bylo možné a účelné, využili řemeslníci tradiční technologie a postupy. Příkladem může být modřínový šindel používaný na střechách a upřednostněné používání vápna při povrchových úpravách.

Nově opravené prostory budou využívány jako vědecké a badatelské centrum se zaměřením na barokní kulturu. Nebude chybět ani hudební archiv.

Objev historické pece a studny

Archeologové navíc objevili v areálu Svaté Hory pec ze sedmnáctého století. Tu si návštěvníci budou moci prohlédnout ve stále expozici. Hlavním prvkem doplňkové expozice bude spodní část nalezené historické pece a nově objevená studna.

Veškeré náklady navíc pokryje dotace. Obnova poutního místa vyjde přibližně na 190 milionů korun, přičemž 162,5 milionu korun bude uhrazeno ze strukturálních fondů a zbytek ze státního rozpočtu.

Svatá HoraPříbramská Svatá Hora je nejvýznamnějším a nejstarším mariánským poutním místem v Čechách. Sošku zdejší Panny Marie s Ježíškem vytvořil podle církevní tradice v polovině 14. století arcibiskup Arnošt z Pardubic. V 16. století byla přenesena do kaple na Svaté Hoře a záhy k ní začala proudit procesí. V roce 1632 se jejím prostřednictvím údajně uzdravil slepý. O 15 let později se areálu ujali jezuité, kteří v roce 1732 prosadili korunování sošky, což bylo jednou z nejvýznamnějších výsad udělovaných papežskou komisí. V roce 1861 převzali správu Svaté Hory redemptoristé, kteří tam působili až do roku 1950. Znovu se vrátili v roce 1990.