Jak řekla Iva Lokajová, zástupkyně ředitelky kolínské 5. základní školy, největším úkolem při letních prázdninách před otevřením tříd byl úklid.

Po rekonstrukci fasády budovy školy to bylo potřeba. „Kromě toho rekonstrukcí prošly toalety, bylo potřeba provést generální úklid umýt lavice, skříňky, umést prach, vyprat záclony, umýt okna…" vyprávěla, co se vše před návratem školáků do lavic muselo stihnout.

Co se týká úklidu ve třídách, zeptali jsme se jí, jak se žáci chovají ke školnímu nábytku. Za dřívějších let se na některých školách běžně stávalo, že školník strávil letní prázdniny tím, že pokaždé musel přetřít kresby a rytiny na lavicích, kteří po sobě „umělci" zanechali. „To rozhodně ne, máme nový nábytek a děti si ho šetří," řekla s úsměvem Iva Lokajová.

Učitelé mají přípravný týden

Pro učitele nastává takzvaný přípravný týden. A co se tento týden děje? Učitelé se seznamují s tím, co se bude ve školním roce dít, kromě toho připravují třídy pro své žáky. „O prázdninách je škola pustá a smutná, budova nežije. Tak je na učitelích, aby přichystali výzdobu, aby se žákům třída líbila," popsala plány Iva Lokajová. Kromě toho se seznamují s rozvrhem hodin a dělají si plány na další rok.

Tvorba rozvrhu ale není takovou alchymií jako za dřívějších časů. Zatímco dříve bylo běžné, že vedení školy strávilo bezpočet hodin nad papírovými čtverečky se značkami předmětů a jmény profesorů, dnes v mnohém vypomáhá počítačová technika. „

Základem je počítačový program, ve kterém se nastaví určité podmínky. Například pro psychohygienu, tedy že hlavní předměty mají být na začátku, výchovy naopak na konec vyučování, nebo odpoledku," řekla Iva Lokajová.

Prvňáčky přivítá rytíř a spolužáci

Přesto není ale příprava rozvrhu ani v počítačové době zcela jednoduchou záležitostí. Někteří pedagogové se dále vzdělávají, takže se tomu rozvrh musí přizpůsobit.

Zeptali jsme se Ivy Lokajové, zda má nějaký rituál, kterým se připravuje na nový školní rok. „Rituál přímo asi ne, ale snažím se být optimistická a říkat si, že každý další rok bude jen lepší než ten předchozí," řekla s úsměvem. A jestli to vychází? „Musí, já jsem už optimista," zasmála se.

Samotná škola má rituálů celou řadu, prvňáčky vítá rytíř z řad Pánů z Kolína, který je pasuje do školáků. „Nezačínáme v osm hodin, ale až v devět, abychom měli více času a prvňáčky přivítal pedagogický sbor, vedení školy a města. Poté je uvítají i deváťáci s písničkou. Prvňáčci jim naopak zazpívají, když deváťáci na konci školního roku školu opouštějí. Škola rituály žije," řekla.

O prázdninách měli učitelé školení

Do lavic tentokrát zasedli učitelé už při přípravném týdnu, kdy měli dvoudenní školení s psychologem. „Sledujeme nové trendy, tentokrát se učitelé v rámci školení dozvídali nové techniky o práci se třídou, problematickým žákem a jak zaujmout žáky ve vyučování," dodala Iva Lokajová.

Popište nám svůj první školní den!První školní den může být zážitkem sice krásný, pro někoho ale také náročný kvůli přemíře nových podnětů. Vzpomínáte si na svůj první den? Těšili jste se? Připravovali jste se doma? Dostali jste kornout plný sladkostí? Napište nám diskuzní příspěvek pod tímto článkem.