Zakázku získala s cenou 378 milionů společnost Strabag, vyplývá to ze smlouvy uveřejněné v registru. Předpokládaná cena činila 384 milionů korun.

Rekonstrukce zahrnuje úsek o délce 5,5 kilometru včetně průjezdu Štěchovicemi. Vedle vozovky a zemního tělesa budou opraveny i mosty (celkem čtyři), opěrné zdi, osvětlení a bude zbudována dešťová kanalizace.

„U komunikace se provede oprava a zesílení asfaltového krytu vozovky včetně úpravy příčného sklonu a lokálních sanací vrchní podkladní vrstvy,“ píše v dokumentaci Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje.

První uzavírka je plánována na 1. dubna

Omezení budou podle ní předmětem jednání Strabagu se speciálním stavebním úřadem Černošice. Termíny konkrétních uzavírek včetně objízdných tras tak budou teprve stanoveny, podle návrhu v projektové dokumentaci by měla první úplná uzavírka přijít 1. dubna, kdy se bude osazovat nosná konstrukce provizorního mostu přes Kocábu. O prázdninách by pak měla nastat dvouměsíční uzavírka kvůli stavbě kanalizace ve Štěchovicích.

„Vzhledem ke skutečnosti, že doba realizace je podle smlouvy o dílo stanovena do června 2023, jsou stavební práce rozděleny po etapách v návaznosti na termíny povolení délky uzavírek ze strany Městského úřadu Černošice,“ sdělila krajská správa.