Se zásadními opravami zde silničáři počítali, avšak mimořádná prohlídka mostu ukázala, že část prací je třeba uspíšit: stav mostu neumožňoval dopravu ani v omezeném rozsahu; hrozilo mimo jiné zřícení opěrné zdi. To by mělo dopady i na vlastní konstrukci mostu – i s rizikem ohrožení životů nebo zdraví. V první etapě zde dojde na neodkladné opravy opěrné zdi v celkové délce 310 metrů a práce na sanaci 60metrového úseku skalního masivu.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje v pondělí informovala, že práce zajistí společnost Skanska, a to za bezmála 55 milionů korun bez DPH. Zcela hotovo by zde mělo být za devět měsíců.