Smyslem této spolupráce je udržení životaschopné populace druhů v lidské péči, které jsou v důsledku činnosti člověka v přírodě ohroženy vyhubením. To je i důvod dočasného přesunu samce lva indického ze Zoo Ostrava do Zoo Praha.

Samice potřebuje klid

Samec odjel v době, kdy je jeho partnerka napářená a potřebuje dostatek klidu na předpokládaný porod a následný odchov mláďat. Zároveň může být v mezidobí ostravský samec spojen s pražskými samicemi. Zoo věří, že se díky této spolupráci dočká prvního mláděte lva indického narozeného v Česku – ať už v Ostravě, nebo v Praze.