Rekonstrukce, která umožní i přímý přístup do Středočeského muzea, začala s ročním zpožděním. Původní tendr musela loni Správa železnic zrušit kvůli příliš drahým nabídkám. Do druhé soutěže přišly dvě nabídky. Vítěznou podalo sdružení Společnost Roztoky u Prahy tvořené firmami Reader & Falge a Rekultivace Ústí nad Labem, a to těsně pod maximální stanovenou cenu.

Jak dlouho práce potrvají? „S ohledem na vytíženost stanice jeden rok. Náhradní autobusová doprava nebude zavedena. Práce budou rozděleny tak, aby ve stanici byly vždy k dispozici průjezdné koleje,“ uvedla mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Nové kamery, rozhlas a orientační systém

Rekonstrukce části stanice výrazně ulehčí cestování nejen imobilním spoluobčanům, ale například i cestujícím s kočárky. Bezpečnost v železniční stanici posílí rozšířený kamerový systém. Cestujícím ulehčí přístup na nástupiště nový rozhlas či informační a orientační systém. Odpadne tak i nebezpečné dobíhání vlaku na poslední chvíli, kdy hrozí pád do kolejiště.

Podle dřívějších údajů Ropidu denně projde stanicí 2765 lidí, denně tam zastavuje až sedmdesát vlaků.

V rámci stavby zůstane zachováno stávající ostrovní nástupiště, které projde rekonstrukcí a bude doplněno výtahem z nového podchodu. U první staniční koleje vznikne nové jednostranné ostrovní nástupiště přístupné schodištěm a výtahem z podchodu.

Další nové vnější nástupiště se vybuduje přímo u výpravní budovy. Nový podchod nahradí současný, už nevyhovující z roku 1983, a to ve stejné poloze. Podchod bude prodloužen až do areálu roztockého muzea. Nad rámec stavby dojde k rekonstrukci letní památkově chráněné čekárny u nádražní budovy.