Již před delším časem ho objevili majitelé domu při zajišťovacích pracích ve staré sklepní chodbě, když se z nestabilní stěny uvolnilo několik kamenů. Mince byly původně uloženy v keramické nádobě přikryté pokličkou.

"Rodina se nyní správně rozhodla nález oznámit a předat k odbornému zpracování, za což náleží nálezcům velké uznání. Již nyní víme, že nález výrazně přispěje k poznání nejstarších dějin města Říčany. Mince se stanou součástí archeologické sbírky Oblastního muzea Praha-východ. Nyní probíhá jejich zpracování, které potrvá řadu měsíců," uvedl historik Martin Hůrka.

Zatím pražské groše

Při předběžném ohledání bylo zjištěno, že se jedná o pražské groše. Ještě přímo na místě se několik kusů podařilo určit jako groše Václava IV. "Později v sídle muzea v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi při podrobnějším zkoumání bylo prvotní zjištění potvrzeno – prozatím jsme stanovili necelých 40 kusů grošů Václava IV., k nimž přibyly 4 groše jeho otce Karla IV," doplnil.

Jiný typ mincí než pražské groše dosud identifikován nebyl. Pro ztotožnění většiny mincí s obdobím vlády Václava IV. (1378-1419) hovoří i špatný stav ražby většiny kusů (excentrická ražba, často nedoražené kusy), který je pro dané období typický.

Více napoví podrobný výzkum v laboratoři. Pokud se předpoklady potvrdí, bude možné hledat vztah pokladu s obdobím husitských válek (1419-1434), které vypukly bezprostředně po smrti Václava IV. a na jejichž počátku byl roku 1420 několik dní dobýván Žižkovými vojsky i říčanský hrad.

Bez zajímavosti není ani sklep, ve kterém k nálezu došlo. Jedná se o středověký sklep podoby pozvolna klesající chodby s valenou klenbou postavenou z lomové břidlice místního původu. Ze stejného typu kamene byl postaven i 300 metrů západně ležící říčanský hrad. Sklep je nejstarším dosud známým říčanským sklepem a není vyloučeno, že jeho vznik sahá až k samotným počátkům městečka kolem přelomu 13. a 14. století.

Dar muzeu

„Poklad byl nalezen díky mému otci Jiřímu Škábovi a jeho někdejší zálibě v budování nových a čištění starých sklepů pod naším domem v Říčanech na náměstí, především však díky jeho velké zvídavosti. Já sám jsem se poslední dobou začal intenzivně zabývat psaním kroniky rodu Škábů," prozradil zástupce rodiny nálezce Martin Škába.

"Při tom se svého otce neustále ptám na různé věci z hlediska historie našeho rodu, dokumenty, fotky, staré předměty po předcích a další zdroje poznání. Nedávno mi připomněl, že když se při zajišťovacích pracích v našem starém sklepě v 90. letech minulého století uvolnilo pár kamenů, vyvalil se ze zdi poklad s mincemi. Mince jsme se rozhodli věnovat muzeu, aby nález mohl přispět k poznání staré historie našeho města a aby se z něj mohli těšit i jiní. Spojil jsem se proto s mým kamarádem historikem a mince předal,“ uzavřel Škába.