Už tento měsíc totiž ústav získá také původní vojenskou technologii Eksoskeleton, což je robotický rehabilitační systém a také robotickou rukavici s virtuální realitou. „Právě to jsou první systémy uvedené do českého prostředí s dosahem pro české pacienty," uvedl Jakub Pětioký, koordinátor rehabilitační péče o pacienty se získaným poškození mozku RÚ Kladruby.

K těmto unikátním systémům přibude už v dubnu další jedinečný systém pro terapii velmi těžce postižených pacientů - robotický stavěcí stůl s integrovanou funkční elektrickou stimulací. Všechny přístroje budou sloužit v Centru komplexní robotické rehabilitace a Školícím centru robotické rehabilitace, které v Kladrubech vzniká od loňského roku, kdy byl v ústavu zaveden interdisciplinární systém péče s koordinovaným přístupem k pacientovi.

Právě těchto vymožeností centra s nejrozsáhlejší péčí robotických systémů ve střední Evropě, využije pro vojáky zraněné v mezinárodních misích nadační fond Regi Base. Ten v Kladrubech už příští týden v úterý představí robotický rehabilitační systém Eksoskeleton.

V Rehabilitačním ústavu Kladruby se ale na projekt komplexní robotické rehabilitace intenzivně materiálně i personálně připravují už od roku 2010. Tehdy ústav nakoupil prostředky High - Tech rehabilitace a zvýšil kvůli tomu i počet zaměstnanců včetně klinických psychologů, logopedů a ošetřovatelů.

Metody moderního pojetí rehabilitace

Právě robotická rehabilitace, virtuální a počítačové systémy pro rehabilitaci a metodiky práce s pacientem. To jsou metody moderního pojetí rehabilitace zastoupené v projektu Specializované intenzivní rehabilitační péče o pacienty se získaným poškozením mozku a mozkových cév vzniklých poraněním.

„Projekt vznikl podle mezinárodních přístupů k této problematice a na základě nejnovějších poznatků o neuroplasticitě, což je neustálá obnova neurálních drah v mozku v jakémkoliv věku, pokud jsou dostatečně stimulovány," vysvětlil Jakub Pětioký, koordinátor rehabilitační péče o pacienty se získaným poškození mozku RÚ Kladruby.

Kranioprogram je podle kladrubského specialisty zaměřený především na pacienty po úrazech hlavy, po autonehodách a jiných traumatických příhodách. „Ale také pro pacienty po mozkové mrtvici, kteří mají potenciál dále se zlepšovat, na základě vstupního testování," vysvětlil Jakub Pětioký.

Další naděje pro terapii pacientů v českém prostředí

Rehabilitační ústav Kladruby je především známý jako poskytovatel rehabilitační péče o pacienty se středním a středně těžkým zdravotním postižením. Ale právě shora zmíněným poskytováním specializované intenzivní rehabilitační péče o pacienty se získaným poškozením mozku, přináší další naději pro terapii pacientů v českém prostředí.

Rehabilitační ústav Kladruby se právě proto pravidelně připojuje k akci Evropský den mozku. Brain Awareness Week, jak zní jeho název anglicky, je globální kampaň za zlepšení veřejného povědomí o poznatcích vědy a výzkumu v oblasti mozku a jeho činnosti. Začal včera a ukončen bude v pondělí 17. března. Tento den, vyhlásila Evropská aliance Dana v roce 1988.

„Rehabilitační ústav Kladruby se k těmto oslavám aktivně připojuje se svým specializovaným programem a plánovaným otevřením Centra komplexní robotické rehabilitace a Školícího centra robotické rehabilitace," doplnil ještě Jakub Pětioký, koordinátor rehabilitační péče o pacienty se získaným poškození mozku RÚ Kladruby.