Odmítnutí kasin v referendu ještě neznamená, že je dobojováno. Po večeru radosti a víkendu úvah, co bude dál, přijde doba starostí. Patrně se neobejde ani bez zapojení právníků. Obec má totiž se společnostmi Bonver Win a CEC Praha podepsány smlouvy o spolupráci, jimiž se v březnu mimo jiné zavázala nepřijmout po deset let místní vyhlášku zakazující hazard.

Firmy už také zahájily konkrétní přípravy spojené i s určitými výdaji. Ty však zřejmě přerušily v dubnu v reakci na tehdejší informace, že odpůrci z řad místních sepisují petice a snaží se prosadit referendum.

Lidé odmítající kasina argumentovali především očekávaným „snížením kvality života v obci“, obavami z ohrožení bezpečnosti či ze snížení hodnoty svých nemovitostí. Zástupci provozovatelů to odmítají – a kladou důraz na finanční přínos pro obec. Nesouhlas těch, kteří proti zřízení kasin a jejich provozu protestují, vnímají jako důsledek nedostatku informací, neochoty vnímat, jak (a pod jakým dohledem) kasina v současnosti fungují, či neschopnosti rozlišovat mezi legálním kasinem a černou hernou.

Starosta Chrášťan Pavel Hrdlička oznamuje výsledek referenda: kasina i hazard v obci občané odmítli, výsledek je pro obec závazný. | Video: Deník/Milan Holakovský

V dubnu také zástupci provozovatelů kasin na bouřlivém a velmi početně navštíveném jednání zastupitelů naznačili, že pokud na referendum skutečně dojde, jeho výsledek „budou respektovat“. Za situace, kdy jsou na stole podepsané smlouvy, však není jasné, co přesně to znamená.

Objevily se předpoklady, že by firmy mohly požadovat na obci odškodnění nebo náhradu již vynaložených výdajů. S tímto argumentem také někteří z místních odmítali podpořit svým podpisem požadavek na vypsání referenda – byť se netajili tím, že hazard odmítají. Na samém počátku, dokud tyto smlouvy nebyly podepsány, by přitom nezaváhali.

V pondělí se mají domlouvat jednání

Jaký bude další postup? To je otázka, kterou Deník položil starostovi bezprostředně poté, co po sečtení hlasů vyšel ze dveří obecního úřadu a konstatoval, že hazard odmítlo 299 voličů: přes tři čtvrtiny hlasujících. „Je to pro obec závazné, takže musíme učinit všechny kroky, které povedou k zamezení hazardu,“ konstatoval Hrdlička.

Firmy provozující řetězce kasin, s nimiž má obec podepsány smlouvy, chce oslovit „nejspíš v pondělí“. „Nějakým způsobem se asi domluvíme na jednání – a nějakým způsobem se budeme domlouvat, jak se bude postupovat dále,“ doplnil. Následně propukla u obecního úřadu radost – byť si odpůrci dobře uvědomují, že vyhraná bitva ještě neznamená vyhranou válku.

Pokud se obec s investory nedomluví v rámci jednání, dá se očekávat, že rozhodovat by mohl soud. Odhadovat případný výsledek je obtížné i pro právníky; rozhodně není vyloučeno, že místo očekávaného přílivu peněz nakonec obec bude platit. Jisté je, že na nejbližším jednání zastupitelů, jehož termín ještě není určen, by se na základě výsledku referenda mělo jednat o vydání místní vyhlášky o plošném zákazu hazardních her na celém území obce. Výsledek referenda také ukazuje, že uzavřené smlouvy by obec měla vypovědět.

Je to tak, potvrdila i hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková (STAN), která dlouhodobě vystupuje proti tolerování hazardu obcemi a městy, dokonce se neúspěšně pokoušela prosadit, aby obcím, které nemají obecně závaznou vyhlášku zakazující jeho provozování, byl omezen přístup ke krajským dotacím.

„Teď se hasí to, co hoří dost zničujícím plamenem,“ konstatovala Pecková na twitterové síti X. „Nebude to jednoduché. Smlouvy na kasina jsou už dávno schváleny zastupitelstvem a podepsány. Také otázka v referendu zněla, zda občané souhlasí s tím, aby zastupitelstvo a starosta obce učinili veškeré možné kroky vedoucí k zákazu zřízení heren…“ poznamenala.

Pecková vyjádřila lítost, že zvolené kroky kroky nepřišly v opačném sledu: „Nejdřív referendum a vůle občanů v takhle zásadní věci – a pak schválení v zastupitelstvu a podpis smluv.“

Poloviční účast, tříčtvrtinový odpor

Ze 691 chrášťanských voličů, majících právo účastnit se referenda, jich k urně v zasedací místnosti obecního úřadu dorazilo 385: 55,78 procenta. Zájem by však byl ještě vyšší: někteří z příchozích hlasovat nemohli. Dostavilo se totiž i několik lidí, kteří sice v Chrášťanech bydlí, ale zdejší adresu nemají v občanském průkazu zapsánu jako trvalý pobyt. Marně se třeba jeden z nich snažil nabízet, že by bydliště doložil fakturou na odběr elektřiny.

„Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo obce a starosta obce Chrášťany u Prahy učinili veškeré možné kroky vedoucí k zákazu zřízení provozoven hazardních her a k zákazu provozování hazardních her na celém území obce Chrášťany u Prahy?“ Tak zněla otázka, na niž Chrášťanští v referendu odpovídali. „Ano“ zvolilo zmíněných 299 hlasujících, tedy 77,66 procenta. Představuje to více než dvoupětinový podíl ze všech místních voličů.

Místa v Chrášťanech na Praze-západ, kde investoři naplánovali vznik kasin, dělí zhruba dvě stě kroků. | Video: Deník/Milan Holakovský

Opačného mínění bylo 73 hlasujících: desetina z celkového počtu místních s oprávněním volit. Třináct hlasů bylo neplatných; jeden z voličů odevzdal lístek, na kterém nevyznačil žádnou odpověď, což podle záznamu o hlasování znamená, že se zdržel hlasování.

Dění ve volební místnosti bylo zcela poklidné. Protože lidé přicházeli hlasovat průběžně během celého dne, fronty se netvořily. Nejpozoruhodnější moment nastal vpodvečer po půl šesté, kdy občan přinesl staré hlasovací lístky z října 2017 (tehdy se konaly volby do Poslanecké sněmovny) – a předtím, než přistoupil k urně a hlasoval v referendu, je odevzdal komisi.