Na počátku experimentu stálo šestiměsíční vykrmování části zkoumaných myších samců vysokotukou dietou, což – zjednodušeně řečeno – vedlo k obezitě a rozvoji D2T: diabetu 2. typu. Následná aplikace přípravku MitoTam přinesla nejen pokles hmotnosti téměř na úroveň myší s kontrolní dietou, ale další zkoumání také naznačuje potlačení inzulinové rezistence. Plyne to ze slov vedoucího laboratoře molekulární terapie Jiřího Neužila. „Mimořádný účinek vykázala látka také u jater, která kvůli ukládání tuku během diabetu ztrácejí funkci a dochází k jejich postupné cirhóze,“ upozornil.

Léčba nádorů ledvin

Látka MitoTam byla jako společný produkt biotechnologického ústavu a Griffith University v australském Queenslandu vyvinuta s cílem působit v nádorových buňkách na mitochondrie, což jsou organely označované někdy jako „buněčné elektrárny“: energetické zdroje. Ve spolupráci s Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze má za sebou první fázi klinických testů, jež trvala dva roky – přičemž dosavadní výsledky napovídají, že největší naděje nabízí pro léčbu pacientů s nádory ledvin. V souvislosti s nasazením proti nádorům se připravuje druhá fáze klinických testů, na niž by mohlo dojít už v příštím roce.

Právě poznatky z testování na pacientech s nádory by mohly přinést užitek i pro budoucí léčbu cukrovkářů, věří profesor Neužil. Slibně zní mimo jiné zjištění, k němuž již jeho tým dospěl ve spolupráci s diabetologickou klinikou IKEM: působením na mitochondrie zabíjí MitoTam takzvané senescentní buňky (stárnoucí, poškozené, ztrácející funkčnost, které ale neodumřou; v rámci popularizace vědy se lze někdy setkat s termínem „buněčné zombie“). Právě jejich hojnější výskyt provází některá onemocnění, k nimž se řadí i diabetes druhého typu.

Nakonec to nezní zas až tolik složitě… Pokud by se nicméně nad tímto objevem podařilo vystavět účinnou léčebnou metodu, nejspíš by se začalo hovořit o kandidatuře na Nobelovu cenu. Ostatně právě o ní se zmiňovala středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN), když koncem března vyhlašovala ocenění v rámci Cen hejtmanky Středočeského kraje; Neužil ji získal v kategorii Věda a výzkum. Stručné odůvodnění? Před 13 lety přišel s myšlenkou vytvořit přípravek, který by cílil přímo na mitochondrie nádorových buněk. Výsledky první fáze klinické studie ukazují, že pacienti léčbu dobře snášejí. Velmi pozitivní efekt má u nemocných s karcinomem ledvin.

Pecková v té souvislosti v rámci slavnostního večera zabrousila i do osobních vzpomínek. Na tatínka. Její otec zemřel ve 48 letech. Podlehl rakovině. Prohrál boj s karcinomem ledvin.