První závěry šetření už jsou nicméně k dispozici: dá se vyloučit možnost technické závady na elektroinstalaci. V dané části haly totiž elektřina nebyla zavedena. Také vyhledávání stop po případném použití hořlavin přineslo negativní výsledek: pes cvičený k rozpoznávání akcelerantů hoření na spáleništi nevyčenichal nic podezřelého. Padá tudíž i varianta úmyslného zapálení.

Jednou ze zvažovaných verzí zůstává možná nedbalost při provádění prací v rámci rekonstrukce části haly. Zda se šetření bude nadále ubírat tímto směrem, nicméně teprve ukáže další vývoj. Ostatně – není jednoduchým úkolem ani dostat se ve zcela zdevastovaném objektu k ohnisku požáru. 

Halu, která byla naposledy využívaná ke skladování brambor, požár zcela zničil. Hmotnou škodu majitel předběžně vyčíslil na sto milionů korun. Naštěstí se řádění plamenů obešlo bez zranění – a měření chemiků z hasičské laboratoře v Kamenici ani neprokázalo překročení limitů škodlivin v ovzduší (byť zvláště v počátečních fázích požáru, kdy odhořívala tepelná izolace haly, vypadal stoupající černý dým přímo děsivě).

| Video: Youtube
| Video: Youtube