Nejvyšší spotřeba vody je v Praze. Převyšuje 109 litrů na osobu za den. Nejnižší je naopak ve Zlínském kraji, kde je o 33 litrů menší. „Spotřeba vody v domácnostech meziročně vzrostla o 0,4 litru na obyvatele za den,“ uvedla Soňa Horáčková z oddělení statistiky životního prostředí ČSÚ.

Od předloňska se zvýšila také cena pitné vody, a to na 37,20 korun za tisíc litrů. Tato částka se vypočítává jako podíl celkových tržeb za vodné k celkovému objemu vody fakturované domácnostem, průmyslu a ostatním odběratelům.

Vodou z vodovodů je zásobováno téměř 95 procent obyvatel Česka. Délka vodovodní sítě meziročně vzrostla o více než procento na 78 584 km. Pokračoval také nárůst podílu obyvatel napojených na kanalizaci, přesáhl již 85 procent neboli devět milionů lidí. Většina Čechů je zároveň napojená na čistírnu odpadních vod.

Cena stočného, která představuje podíl celkových tržeb za stočné k objemu vypouštěných odpadních vod do kanalizace, v roce 2017 vzrostla na 32,80 Kč za kubický metr. Nejvyšší je v Libereckém kraji.