Jestliže zaměstnanci všude slyší o těžké době, která neumožňuje zvýšit odměny navzdory masivnímu zdražování a inflaci, neplatí to všude; někteří lidé si museli příjmově pěkně polepšit. Ačkoli nejde o počty s konkrétními lidmi, zvažované peníze jsou reálné. Z hlediska statistik tak „průměrný“ Středočech dostal v posledním roce přidáno 2,4 tisíce korun hrubého – a v Praze to bylo dokonce 3,6 tisíce. Na korunu přesně jde o částky 2403 Kč (s přírůstkem proti stejnému období loňského roku vyčísleným na 6,8 procenta) a 3619 (s růstem o 8,1 procenta).

Průměrná mzda za celou republiku v prvním kvartálu vykázala meziroční navýšení 7,2 procenta, jež v korunách dělá 2533 Kč – a zastavila se na hodnotě 37 929 Kč. To současně ukazuje, jak Praha táhne nahoru republikový průměr. I Středočeský kraj, který je v celorepublikovém srovnání hned na druhém místě za hlavním městem, zůstává pod vyčísleným celostátním průměrem. Středočeský nárůst proti loňsku byl proti celorepublikové hodnotě mírně nižší: o 130 Kč a 0,3 procentního bodu, upozornila Iva Šnejdová z krajské správy Českého statistického úřadu.

„Středočeský kraj zaznamenal čtvrtý nejvyšší absolutní přírůstek a šestý nejvyšší relativní přírůstek mezi kraji,“ konstatovala s odkazem na údaje v korunách a v procentech. Připomněla, že růst mezd je vidět v celostátním měřítku – a mimo metropoli byly průměrné mzdy ve srovnání se Středočeským krajem nižší v celé republice. Úplně nejnižší v Karlovarském kraji, kde se jednalo jen o 32 605. Nejnižší meziroční nárůst vykázal kraj Ústecký: o 1896 Kč, tedy 5,7 procenta.

V čem a proč čísla klamou

Navzdory navyšování hodnot si lidé nepolepšili. Při započtení inflace mzda reálně klesla o 3,6 procenta; spotřebitelské ceny se proti loňsku zvýšily o 11,2 procenta. Stále však platí, že průměrná mzda je jen vypočítanou hodnotou bez zmiňované vazby ke konkrétním lidem a jejich výplatám – a dlouhodobě platí, že zhruba dvě třetiny lidí na ni nedosáhnou. Mnohem blíž obecné představě o „průměru“ je takzvaný medián – prostřední hodnota mezd určující hranici, kdy polovina mezd je pod ní a polovina nad. To už se blíží „normálnější zkušenosti“: medián dosáhl 31 923 Kč (při meziročním nárůstu o 6,6 procenta) – přičemž u mužů to bylo 34 362 Kč a v případě žen 29 262.

Pracovní úvazky započtené do výpočtů

Region Počet zaměstnanců Meziroční nárůst
Středočeský kraj 414,2 tisíce 6,4 tisíce (1,6 procenta)
Hlavní město Praha 842,2 tisíce 24,7 tisíce (3,0 procenta)
Česká republika 3944,4 tisíce 44,7 tisíce (1,1 procenta)

Zdroj: Český statistický úřad; údaje za první čtvrtletí 2022