Za jedno z nejproblematičtějších míst nejenom v kraji, ale v rámci celé republiky lze označit úsek dálnice D5 u Rudné na Praze-západ. Za poslední dva roky tam ČKP eviduje 102 řešené nehody; v průměru jednu bouračku týdně. Počtem nehod tato oblast vede pomyslný republikový žebříček, z hlediska výše škod, jež byly vyčísleny v součtu na téměř 34,8 milionu korun, pak zaujímá druhou příčku (za silnicí II/430 poblíž Rohlenky na jihu Moravy; v těsném sousedství odpočinkové a tankovací zóny u dálnice D1).

Za nejčastější příčinu nehod u Rudné policie označuje nevěnování se řízení. Typickými nehodami jsou zde střety v kolonách, v nichž – a tak to lze říci bez velkého přehánění – někteří řidiči ztrácejí ostražitost i nervy.

Další časté komplikace jsou hlášeny taktéž na dálnici v těsné blízkosti metropole, a to na D8 u Zdib. Většina z 26 nehod s celkovou škodu vyčíslenou na 27,1 milionu, jež zde byly evidovány v posledních dvou letech, měla obdobné příčiny jako střety u Rudné.

Neradostné je ze středočeského pohledu zjištění, že mezi desítkou míst v republice, která ČKP označila jako nejproblematičtější podle výše škod, je hned sedm ze středních Čech.

Vesměs se jedná o úseky dálnic – a to těch nejfrekventovanějších. Vedle Rudné a Zdib v tomto seznamu rizikových míst figurují D1 u Modletic na Praze-východ (s 58 nehodami během 24 měsíců a odhadem škody 23,7 milionu korun), D8 u Klíčan na Praze-východ (59 nehod a 21,4 milionu korun), znovu D1, tentokrát u Mirošovic na Praze-východ (83 nehody, 20,5 milionu), opět D8, tentokrát u osady Vepřek v blízkosti Nové Vsi na Mělnicku („jen“ 5 nehod, ale 19,3 milionu) a ještě D1 u Kunic na Praze-východ (50 nehod, 18,9 milionu). Společné mají tyto lokality to, že jde o velmi vytížená místa s vysokou intenzitou dopravy – a namnoze taková, kde v nedávné době řidiči museli reagovat na dopravní omezení upravující zúžení kvůli opravám.

Policie má trochu jiný pohled

Zajištění plynulého dálničního provozu označil náměstek ředitele středočeské policie pro vnější službu Jan Tulach za jednu z priorit pro letošní rok. Mínil tím nejen zvýšený dohled nad dodržováním pravidel silničního provozu na dálnicích, ale také pokračování v rozvoji dokumentace dopravních nehod za pomoci dronu, což přispívá k rychlejšímu obnovení průjezdu. Tulach však pro rok 2022 ohlašuje cílené kontroly dodržování předpisů (včetně zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek u všech účastníků provozu) v celé silniční síti. Z hlediska policejních statistik totiž dálnice nejsou místy, kde se v kraji bourá nejčastěji.

Z dálničních oddělení loni vyšetřovala nejvíce nehod pracoviště v Mirošovicích na D1 blíže ku Praze (471) a v Nové Vsi na D8 (351); následovaly Rudná na D5 (266), Poříčany na D11 (184) a Bernatice na D1 dál od hlavního města (165). Ostatní dálnice nemají naplno fungující dálniční oddělení a nehody tam řeší dopravní policie příslušného územního odboru. Nejzávažnější následky zaznamenala loni Nová Ves, 5 usmrcených a 10 těžkých zranění; jinde jsou statistiky méně smutné: Mirošovice 2 úmrtí/4 těžká zranění, Bernartice 1/2, Rudná 1/6, Poříčany 2/2.

Nejčastějšími příčinami nehod na dálnicích byly ve Středočeském kraji nesprávný způsob jízdy (50,87 procenta), nepřiměřená rychlost (20,70), nedání přednosti (5,22), alkohol (1,46) a nesprávné předjíždění (0,84). Celkově policie loni v kraji evidovala 14 954 nehod s 80 úmrtími a 258 těžkými zraněními. Opakující se příčiny nehod byly obdobné: způsob jízdy (46,84 procenta), rychlost (17,54), přednost (8,87), alkohol (3,97) a předjíždění (1,45).