Podvodníci naopak zábrany nemají: lidi, kteří už tak mají přehluboko do kapsy, klidně pod záminkou usnadnění cesty k příspěvku bez skrupulí oberou o poslední korunu. Nebo se o to alespoň pokusí. Středočeská policie řeší několik případů, kdy na lidi zaútočili internetoví podvodníci, vydávající se za ministerstvo práce a sociálních věcí. Policejní mluvčí Michaela Richterová například připomněla osud 40letého muže z Prahy-západ, který dostal SMS zprávu tvářící se jako kontakt ministerstva práce a sociálních věcí pro zaslání příspěvku na bydlení. Jenže – poté, co vyplnil požadované údaje ke svému internetovému bankovnictví, přišel o téměř 47 tisíc.

Stejně jako sytý nevěří hladovému, člověk, který se sám neocitl v tísnivé situaci, nemusí snadno porozumět tomu, že získat příspěvek na bydlení – a mít peníze tehdy, kdy jsou třeba – může být pro některé rodiny zcela zásadní. Budou dál žít, nebo jen přežívat?

Česká televize to ukázala na příbězích dvou samoživitelek s dětmi, klientek kontaktních pracovišť úřadu práce pro Prahu 9 a 10. Nikola i Hanka si v pořadu 168 hodin posteskly, že příspěvek na bydlení (o který je s doložením příjmů a výdajů nutné žádat opětovně, i když se v jejich životě nic nezměnilo, a úředníci také žádost opakovaně vyřizují) dostávají se zpožděním. Právě s opožděnými platbami dává Nikola do souvislosti své dluhy, které vedly k tomu, že dostala výpověď z nájmu a do konce prosince musí opustit nynější byt. Hledá nové bydlení, ale krčí rameny: je to problém. Jestliže netají, že je samoživitelka s malými dvojčaty, není to informace, kterou by pronajímatelé bytů vnímali jako ideální doporučení.

Dostat se do svízelné situace je snadné

Dluh na nájemném představuje problém: vede k vystěhování. Stejně jako neplacení za energie, jehož následkem je odpojení – a v takovém bytě také rodina žít nemůže. Deníku to potvrdil David Šmejkal, který vede v Praze Poradnu při finanční tísni, jež však působí i v dalších oblastech: dokonce až v Ústí nad Labem a Ostravě – a vyjíždí i do České Lípy, Litvínova, Loun, Plzně či Prostějova.

„Ve velkých městech jsme to zatím nezaznamenali, ale v regionech se situace může vyhrotit,“ řekl Deníku. O tom, jak časté je právě zpoždění příspěvku na bydlení, ale nemá informace. Poradna spíš pomáhá řešit klientům problémy, pokud se objeví na počátku komunikace s úřadem práce. „O rychlosti výplaty my se ani nedozvíme; pak už klient bojuje sám,“ poznamenal Šmejkal. Míní, že situace se nejspíš bude lišit případ od případu, přičemž může zafungovat i „klasická úředničina“: žádostí se sejde hodně naráz, někdo onemocní a agenda se předává, lejstra se mohou i zatoulat…

Důvody zpoždění, pokud k němu dojde, jsou spíše jiné, vysvětlila Deníku mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Beránková. Řadu žadatelů je podle jejích slov třeba vyzývat k opravám či doplnění a vyžádat si jejich další součinnost. Nezastírá ale, že na vině je i nával práce. Třeba ve Středočeském kraji se počet vyplacených příspěvků na bydlení meziročně zvýšil o 58 procent. „Pokud jde o nezpracované žádosti v tomto regionu, v rámci příspěvků na bydlení a přídavků na dítě tvoří 0,5 procenta. Jedná se o případy, kdy úřad práce musel klienty vyzvat, aby doložili potřebné podklady – a nyní čeká, až je obdrží, aby mohl pokračovat ve správním řízení,“ konstatovala Beránková. Potvrzuje však i pravdivost stesků, že úředníků není dostatek – což se řeší různými opatřeními. „Například vypomáhají kolegové z méně vytížených pracovišť, z jiných agend. Nově bylo zřízeno speciální pracoviště v Liberci, jehož náplní práce je zpracování on-line žádostí podaných v Praze,“ upřesnila.

Právě hlavní město představuje největší problém – tam dlouhodobě chybí nejvíce zaměstnanců. Nedostatek pracovníků je podle Beránkové dlouhodobý. „Také z důvodu ne zcela atraktivního finančního ohodnocení ve srovnání s možným jiným uplatněním, kdy je potřeba zdůraznit, že se jedná o velmi kvalifikovanou a náročnou práci s potřebou neustálého vzdělávání,“ uvedla mluvčí. Zvládat situaci podle jejích slov aktuálně pomáhá i zaměstnávání na dohody o provedení práce nebo o pracovní činnosti. „V rámci náboru nových zaměstnanců také spolupracujeme s vysokými školami nebo VOŠ,“ sdělila mluvčí Deníku.

Beránková připomněla, že v souvislosti s energetickou krizí, hospodářskou situací i válkou na Ukrajině výrazně roste počet klientů i objem řešené agendy. „Úřad práce ČR v současné době administruje 22 dávek. Meziročně došlo k nárůstu počtu všech vyplacených dávek o 48,79 procenta a v objemu finančních prostředků o 64,44 procenta,“ uvedla. S upřesněním, že měsíčně jsou vypláceny dva miliony dávek. „Z celkového počtu přijatých žádostí činí zhruba dvě procenta nezpracované žádosti,“ uvedla mluvčí. S tím, že na urychleném vyřízení úřad usilovně pracuje.

Stydět se nastavit dlaň není důvod

Informaci, že by se vyplácení příspěvků na bydlení zpožďovalo, nemá od klientů Jana Benová, která vede sociální poradnu v Příbrami. Úřad práce omezil provoz pro klienty, aby ve čtvrtek a v pátek stíhal vyřizovat žádosti o výplatu dávek v hmotné nouzi, řekla Deníku. Připomíná současně, že o příspěvek na bydlení žádá jen část lidí, kteří by na něj měli nárok. „Velmi se to týká seniorů, kteří často mají pocit, že situaci musí zvládnout sami – a ne prosit o pomoc stát,“ řekla Deníku. S tím, že třeba člověku, který bere třináctitisícový důchod, přičemž deset tisíc zaplatí za bydlení, doporučuje nejen podat žádost o příspěvek, ale také zprostředkuje potravinovou pomoc. Každému radí, ať si zažádá, i když mu třeba úředníci tvrdí, že nebude mít nárok. „Dostane tak písemné vyjádření, proti kterému bychom se případně mohli odvolat,“ vysvětlila Benová. Právě seniory, i když jsou na tom zle, prý však někdy není snadné přesvědčit, že podat žádost není ostuda.

Ostych lidí, kteří dříve nikdy nepřišli do kontaktu se sociálním systémem a žádné dávky nepobírali, potvrzuje i Šmejkal z poradny při finanční tísni. Někdy je tak před cestou na úřad práce třeba zapracovat na snížení hladiny studu, kdy je dobré probrat věc s poradcem, který pomůže odstranit obavy. A také může zabrat pomoc s podáním žádosti elektronicky, což není tolik osobní jako přímé setkání s úředníky….

Osobní návštěvy má nahradit internet

- Vyřizování sociálních dávek vyplácených Úřadem práce ČR má do budoucna zrychlit elektronická komunikace. Tedy přes internet. Například v případě humanitární dávky, čímž se rozumí pomoc občanům Ukrajiny, je už většina žádostí podávána elektronicky a vyřizována automaticky.
- Úřad práce ČR dlouhodobě apeluje na klienty, aby využívali elektronickou formu komunikace. Podklady pro vyhodnocení nároku na dávky je možné zaslat například přes Identitu občana (mimo jiné bankovní identitu či Mobilní klíč eGovernmentu). U vybraných dávek (příspěvek na bydlení, přídavek na dítě, rodičovský příspěvek) mohou klienti podat zjednodušenou žádost přes webovou aplikaci on-line).
- Nově si zájemci mohou zřídit mobilní klíč na všech krajských pobočkách Úřadu práce ČR u přepážek označených logem Czech POINT. 
- Možností je také zaslání žádostí a podkladů v rámci e-komunikace prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem. Lidé mohou žádosti podávat i prostřednictvím pošty s vlastnoručním podpisem nebo odevzdat na podatelně příslušného kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR. Pokud už občan na úřad musí přijít osobně, je možné objednat se on-line na konkrétní termín. 
- V případě, že někdo potřebuje pomoc s vyplněním formuláře, může se obracet na call centrum Úřadu práce ČR (800 779 900; callcentrum@uradprace.cz). Veškeré informace k jednotlivým dávkám, ale i z oblasti zaměstnanosti, a to jak v písemné formě, tak v podobě videospotů (včetně videonávodů na vyplnění daných žádostí), jsou k dispozici na www.uradprace.cz.

Zdroj: Kateřina Beránková. mluvčí Úřadu práce ČR