„Traumaplán je spuštění krizového řízení pro zdravotnické zařízení v rámci mimořádných situací, které si v civilním životě můžeme představit jako nějakou hromadnou nehodu nebo nějaké krizové stavy, které v dnešním světě daleko víc hrozí. Potřebujeme zjistit, jestli jsou složky IZS včetně koncového poskytovatele, což jsou nemocnice, dostatečně připravené a odhalovat slabá místa,“ vysvětluje ředitel ON Příbram Stanislav Holobrada.

V souvislosti s cvičením, při kterém byl na Slapské přehradě simulován požár výletní lodi, přijala příbramská nemocnice celkem 12 pacientů, dva z nich byli ve vážném stavu. Připravený tým lékařů a dalšího personálu nejprve pacienty roztřídil podle závažnosti jejich stavu. Zatímco o pacienty s lehkým zraněním se starali lékaři v improvizovaně vybudovaném prostoru u chirurgické ambulance, ti ve vážnějším stavu byli okamžitě převezeni k dalšímu vyšetření a případně na operační sály. V tomto okamžiku bylo cvičení ukončeno, aby nijak nenarušovalo poskytování zdravotní péče v nemocnici.

„Vyhlášený traumaplán splnil zadání „Těžko na cvičišti, lehko v boji“. V rámci hodnocení, které bude probíhat ze strany kraje jako zřizovatele Zdravotní záchranné služby, která traumaplán avizovala v rámci cvičení, tak i u nás budeme hledat okamžiky celého systému, kde jsou ještě rezervy a o kterých se nedozvíme, dokud tím procesem neprojdeme v rámci cvičení,“ zhodnotil cvičení z pohledu příbramské nemocnice její ředitel Stanislav Holobrada.

Martin Janota