„Předmětem projektu bude analýza možností meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu ORP Příbram. Smluvní partner, tedy město, se zaváže vytvořit ucelený dokument obsahující čtyři rozvojové strategie pro Územní obvod, které budou zaměřeny na možnosti meziobecní spolupráce v oblasti školství a předškolního vzdělávání, odpadového hospodářství, sociálních služeb a jiné libovolné téma jako například cestovní ruch, kultura a podobně," sdělil radní Příbrami Martin Poulíček.

V rámci tohoto projektu budou organizována oficiální setkání představitelů v územním obvodu. Bude se proto muset vytvořit realizační tým, který se bude skládat s odborníků na jednotlivé oblasti.

„Město by v rámci projektu obdrželo úhradu mzdy pro členy týmu od Svazku měst a obcí ČR, město by hradilo pouze provozní náklady, například za kancelář a podobně," dodává radní Poulíček.

Příbramští radní po dlouhé diskusi, které se zúčastnil také jako host Ivo Černý ze Svazu měst a obcí České republiky, jenž radním odpovídal na jejich dotazy, schválila uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci.