Středočeští radní odhlasovali, že navrhnou krajskému zastupitelstvu, aby schválili připojení k dotačnímu programu Obchůdek 2021+. V jeho rámci stát poskytuje peníze na podporu malých prodejniček krajům, aby zajistili jejich nasměrování ke konkrétním provozovatelům.

Taková možnost se nabízela už pro letošní rok, když s programem Obchůdek přišla ještě minulá vláda; hejtmanství to však odmítlo. S argumentem, že při vydělení dostupné částky počtem prodejen (zhruba pět stovek) by na každou z nich vycházelo kolem šesti tisíc. Což by provozovateli nijak nepomohlo, zatímco pro kraj by to znamenalo značnou administrativní zátěž. Tak vysvětloval středočeské „ne“ tehdejší náměstek hejtmanky starající se o oblast financí Věslav Michalik (STAN).

Každý příspěvek znamená pomoc

Aktuálně se kraj k programu Obchůdek hlásí – byť k rozdělení dostane od ministerstva průmyslu a obchodu jen čtyři miliony korun; pouze o milion víc, než bylo k mání minule. S tím, že pravidla pro přidělování peněz budou přizpůsobena tak, aby poskytnutá podpora dávala smysl a provozovatelům malých prodejen mohl příspěvek na úhradu provozních nákladů skutečně pomoci udržet na vsi jejich podnikání. Zacílení podpory tak, aby byla co nejefektivnější, slibuje hejtmanka Petra Pecková (STAN).

„Rozhodli jsme se v letošním roce do výzvy zapojit, jelikož jsme si vědomi situace, se kterou se musí i obchody v malých obcích v současné situaci potýkat. Zejména s ohledem na zdražování energií je pro ně každý příspěvek pomocí,“ uvedla.

Státem určované podmínky programu si jednotlivé kraje mohou upravit – a právě toho chce středočeské hejtmanství využít. Argument, že rozdělení dostupné sumy mezi všechny žadatele by přinesl jen minimální částky podpory, které by v konečném důsledku při byly pro příjemce neúčelné, totiž stále platí. Jak by pravidla pro poskytování dotací měla vypadat konkrétně, má krajský úřad zveřejnit poté, co program a jeho přesnou podobu schválí středočeští zastupitelé.

Přednost pro chudší oblasti a menší obce

Z informací, jež o posledním jednání radních zveřejnil mluvčí kraje David Šíma, plyne, že roli by měly hrát takzvané „chudé regiony“: HSOÚ neboli hospodářsky a sociálně ohrožená území. Jinak by se měly hodnotit žádosti podané v jejich rámci – a zvlášť pak ty mimo ně. V obou případech by se také mělo uplatnit hledisko počtu obyvatel: přednost by měly dostávat menší obce před lidnatějšími.

Jisté je, že dotace by měly být určeny pro obchůdky v obcích do tisíce obyvatel na území, kde se nachází jen jediná maloobchodní prodejna s převahou potravin. „V případě schválení zastupitelstvem budou žádosti o finanční podporu přijímány již od ledna příštího roku,“ uvedl Šíma. Známý je už i návrh konkrétního termínu: od 2. do 23. ledna.

Možná podpora v rámci programu Obchůdek 2021+

- Provozní náklady na zaměstnance, kteří se podílejí na chodu prodejny
- Nájem prodejny/skladu
- Vytápění, osvětlení
- Pořízení neinvestičního majetku a služby související s provozem a údržbou prostor souvisejících s obchodem
- Telekomunikační služby a náklady spojené s obsluhou bezhotovostních plateb (tedy placení kartou)

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje