Podle opozice, však kryje fakt, že za uzavření mostu může sám. Vyhotovení projektu citlivé rekonstrukce zadal až v prosinci 2017 po pádu Trojské lávky. Podívejte se na největší mýty a fakta o Libeňském mostě zveřejněné Iniciativou Libeňský most Nebourat, Nerozšiřovat.

Mýtus: Most musel být kompletně uzavřen mimo pěších a cyklistů
Fakt:
Na mostě mohl být povolen jednosměrný provoz automobilů a motocyklů do hmotnosti pěti tun. Veřejná doprava mohla být dočasně alespoň částečně zajištěna mikrobusy, které i přes menší kapacitu splňují hmotnostní limit.

Mýtus: Most bude muset být v době rekonstrukce uzavřen
Fakt: V případě bourání a rozšiřování bude muset být most skutečně uzavřen na několik let. V případě rekonstrukce je nutné prověřit zachování alespoň jednosměrného řízeného provozu veřejné dopravy pouze s dílčími uzavírkami celého mostu.

Mýtus: Správce mostu TSK se dozvěděl o špatném stavu jeho částí jen několik hodin před jeho uzavřením
Fakt: O špatném stavu rámových konstrukcí se vědělo již od povodní v roce 2002, proto byly na holešovické straně v roce 2009 podepřeny. Ostatní části měly být podepřeny na základě rozhodnutí Rady města z roku 2016. TSK však i přes pověření Rady nikdy projekt podepření nevypracovala a náměstek Dolínek na zahájení projektu nedohlédl.

Mýtus: Technický stav mostu neumožňuje jeho opravu, ale projekt bourání a rozšiřování ano
Fakt: Projekt bourání zahrnoval demolici mostovky a umístění širšího mostu na současné pilíře, jejich stav však v roce 2016 nebyl znám a byl prozkoumán až po peticích občanů. Výzkum zjistil, že současné pilíře by širší most neunesly.

Mýtus: Polovina konstrukce musí být stržena, čímž by se ztratil památkový význam mostu
Fakt: Architektonicky hodnotné jsou pouze obloukové části mostu od architektů Pavla Janáka a Františka Mencla. Rámové konstrukce, které jsou v nejhorším stavu a musí být vyměněny jsou architektonicky bezcenné.

Mýtus: V roce 2016 mohl náměstek Petr Dolínek zahájit stavbu bourání a rozšiřování mostu
Fakt: Projekt na opravu Libeňského mostu nebyl nikdy připraven do podoby pro provedení stavby, ale pouze ke stavebnímu povolení. To bylo získáno již v roce 2006, jeho platnost ale skončila na konci roku 2015 a od té doby je pozastaveno. Nikdy nebylo doděláno.

Mýtus: Nyní již mohl stát nový most
Fakt: Magistrát sice vypsal výběrové řízení na bourání a rozšiřování mostu již v roce 2014, ale do roku 2016 nebyl schopen vybrat vítěze této zakázky. Navíc neobvykle soutěžil pouze jednoho dodavatele na projekt i stavbu. Magistrát by tím ztratil kontrolu nad kvalitou a podobou nového mostu.

Mýtus: Náměstek Petr Dolínek spolu s technickou správou komunikaci (TSK) prosazuje dlouhodobě rekonstrukci mostu
Fakt: Pod pojmem rekonstrukce se v tomto případě skrývá bourání mostu a neopodstatněná stavba mostu nového o 5 metrů širšího.

Mýtus: Projekt na opravu mostu nemohl být vyhotoven, jelikož se čekalo na rozhodnutí ministerstva kultury
Fakt: Rozhodnutí zastupitelstva z roku 2016, na základě petice občanů, opravňovalo náměstka Dolínka zahájit ihned přípravy projektu citlivé rekonstrukce mostu v jeho současné šíři. Ten však vyhotovení projektu zadal až v prosinci 2017 po pádu Trojské lávky.

Mýtus: Most je nutné rozšířit o 2 jízdní pruhy a tedy o 5 metrů
Fakt: Dopravní analýza z roku 2016, kterou zadal Magistrát, potvrdila, že rozšíření o 2 jízdní pruhy je v této oblasti zbytečné.

Mýtus: Aktivisté mohou za uzavření Libeňského mostu
Fakt: Aktivisté od roku 2015 upozorňovali na špatný stav mostu a v petici, kterou předložili zastupitelům v únoru 2016 požadovali na jednání zastupitelstva tyto body: (i) okamžité provedení lokálních oprav Libeňského mostu, které by zamezili dalšímu chátrání mostu a jeho uzavření, (ii) vypracování projektu citlivé rekonstrukce mostu.

Fakta a mýty o opravě Libeňského mostu. Infografika.