Jak ve zmíněném případě ideálně dosáhneme kýženého cíle? A na jaké typy kompenzací může vzniknout nárok?

Postižený by měl prokázat, že se mu úraz přihodil v konkrétním úseku chodníku a v důsledku např. absence posypu. Pouhé tvrzení, že se tak stalo, nemusí stačit. Důkazem může být svědectví, fotodokumentace apod. Prokázat to každopádně musí ten, kdo se cítí poškozený. Pokud se mu to podaří, má nárok na náhradu věcné škody. Typicky např. za rozbité drahé hodinky. Finanční odškodnění za zdravotní újmu je většinou dorovnání rozdílu mezi nemocenskou a plnou mzdou. Vymáhat je možné i další formy odškodnění, pokud se podaří vše prokázat.

Do jaké míry by měl člověk respektovat stav chodníku?

Odpovědnost obce za bezpečnost na chodnících samozřejmě není černobílá. I chodec vstupující na chodník musí dávat pozor. Je to podobné jako jízda na silnici i řidič se musí přizpůsobit stavu vozovky.

Stojí vůbec vymáhání odškodnění za tu námahu?

Určitě nepůjdu hlásit škodu poté, co upadnu a lehce si narazím zápěstí a odřu rukavici. Pokud si ale roztrhnu zimní kabát za 15 nebo 20 tisíc nebo si zničím botu či drahé hodinky, pak se vyplatí to řešit. A samozřejmě taky v případě, že je důsledkem pádu na chodníku třeba měsíční pracovní neschopnost.

Existují pro úklid chodníků nějaké časové lhůty jako v případě silnic?

Takové lhůty tam nejsou vymezené. Obec má právo se bránit, pokud například ráno začne sněžit nebo vznikne náhlá námraza a okolnosti svědčí tomu, že nebyla schopná hned zareagovat. V tomto případě je ale důkazní břemeno na straně správce respektive majitele komunikace ten musí prokázat, že z nějakých důvodů nebyl schopen údržbu zvládnout.