V Rakovníku pracuje Tělovýchovná jednota Sokol od roku 1869. Sto let užívá sokolovnu, ve které se i nyní cvičí každý den. Nejvíce plná je ve čtvrtek. Dnešní Sokol totiž neznamená už jen cvičení prostných nebo kruhy, ale nabízí pestrou škálu sportů, moderního cvičení a dokonce i společenský tanec.

Věkové složení cvičenců je také pestré. Od dvouletých, kteří cvičí s rodiči, až po pětaosmdesátiletého, který opravdu aktivně cvičí. Příslušníkům Věrné gardy, kteří stáli u znovuobnovení Sokola po roce 1989, přibývají léta. Mnozí jsou už jen čestnými členy.

Nejvíce je zastoupena střední generace. Chodí nejvíce do tanečního oddílu a na power jógu. O ni spolu s kondičním cvičením je největší zájem. Cvičí se dvakrát v týdnu a používají se také moderní pomůcky, které se pravidelně dokupují, například míče, balanční desky, podložky na cvičení.

Samostatnou kapitolou je taneční oddíl. Věnuje se hlavně společenskému tanci. Vystupuje na plesích a dalších kulturních akcích. Nádherné kostýmy jsou z módního salonu samotných tanečnic s názvem Tupá jehla. Kromě toho se v malém sále tančí i orientální tanec.

Bum bác bal

Za zvláštním názvem Bum bác bal se skrývá všestranné cvičení pro všechny věkové kategorie. Jak se hraje, vysvětlila náčelnice TJ Sokol Rakovník a župy Budečské Šárka Malá: „Je to silová hra. Musíte oběma rukama odrazit míč o zem tak, aby přeskočil síť. Přesto ji hrají převážně senioři. Občas se přidá někdo mladší."

Od začátku března přibyla novinka - zdravotní cvičení podle Mojžíšové. Aby si Sokolové zajistili své pokračovatele, mají cvičení rodičů s dětmi. To vede právě Šárka Malá: „Je to hlavně pro děti tří až čtyřleté. Ale já beru i dvouleté. U nich záleží hlavně na rodičích. Dávám jim návod, co a jak takové dítě může dělat a co ne. Řada dětí pak pokračuje ve cvičení i samostatně."

Samostatně pak cvičí předškoláci a žactvo. Žactvo a stolní tenisté se pravidelně účastní župních závodů všestrannosti, plavání a závodů v lehké atletice v Kladně se slušnými výsledky.

I mažoretky

V sokolovně také pravidelně trénují mažoretky. Je jich dvacet. Základní sestavu tvoří dvanáct děvčat. Předvádějí dvě skladby s hůlkou a jednu s pompony. Tři dívky mají svoji skladbu. Každé pondělí večer od osmnácti do devatenácti hodin cvičí v sokolovně Věrná garda.

Z klasických sportů je tu oddíl stolního tenisu dospělých. Vedle toho, že sportovci hrají na okresní úrovni, podporují české hráče na mezinárodních soutěžích. Mají také svůj oddíl mládeže.

Pro radost se scházejí neregistrovaní hráči badmintonu. Basketbalisté muži trénují v tělocvičně Třetí základní školy v Rakovníku. Rovněž si vychovávají své nástupce z řad mládeže.

SLOUPEK: Sokol žije, Sokol nás přežije

Cvičení rodičů s dětmi v rakovnické sokolovněChodit do Sokola bylo jistě ve své době pro někoho módou, stejně tak jako dnes chodit do fitness centra, nebo provozovat stále nové a nové druhy sportu. Ale bylo to tenkrát hlavně ctí. Sokolové byli nejen silní na duchu, ale i na těle. Bylo z nich cítit vlastenectví a zdravá hrdost na příslušnost ke své jednotě.

A dnes? Patří Sokol jen do muzea nebo na stránky historických knih? Představovat si staré vousaté kmety v sokolských krojích, to by byla velká chyba. Kdo dosud žádného Sokola nepoznal osobně, nebo nebyl v sokolovně, by si mohl myslet, že tato instituce do naší doby jaksi nepasuje. Ale stačí jen do sokolovny zajít.

Jistě, přivítá vás letitá majestátní budova, s podlahou, po které už prošly celé generace Sokolů před vámi. Ale už se tu nehoupou jen staré kruhy a v koutě se nekrčí jen staré žíněnky. V sokolovně to žije! Na sále cvičí rodiče s dětmi, mládež, pochodují tu mažoretky, nebo tančí taneční páry. Jsou to lidé moderní a chodí sem za přáteli a odhodit alespoň na chvilku své každodenní starosti.

A to je právě to nejdůležitější. Sokol nejen tuží tělo, ale rozvíjí společenský život.