Lesy hlavního města Prahy, příspěvková organizace magistrátu, o tomto počinu informovala v tiskové zprávě. Mluvčí Petra Fišerová uvedla, že nové stromky putovaly do připravených ploch v lesních porostech - do lesa V Panenkách či na větrolam v Dubči.

„Více než 85 % z nich tvořily listnaté dřeviny – buky, duby, javory, třešně, habry, jasany a lípy. Zbývajících necelých 15 % připadlo na jedle, douglasky, modříny a borovice. Při výsadbách dbáme vždy na to, aby nové stromky odpovídaly přirozené druhové skladbě lesů na území hlavního města,“ upřesnila mluvčí pražských lesníků. V pražských lesích tak v budoucnu vyroste 347 tisíc listnatých a 56 tisíc jehličnatých stromů. Nejvíce bude dubů zimních i letních, borovice lesní a jedle bělokoré.

Nové stromy jako větrolamy

„Loni jsme završili práce na novém lese v Panenkách na východě Prahy. V lokalitě mezi Běchovicemi a Kolodějemi jsme v uplynulých dvou letech vysadili desítky tisíc nových sazenic na více než 17 hektarech půdy. Dřívější zemědělské pozemky se tak zazelenají již v kompletní sestavě tisíci duby, buky, habry, jasany, třešněmi, borovicemi, modříny, douglaskami a jedlemi,“ popisuje změny mluvčí Fišerová.

Další osázené místo se nachází nedaleko lesa V Panenkách na území městské části Praha-Dubeč. Pražští lesníci tu vysadili na třech hektarech 28 tisíc sazenic. „Doufáme, že se nové duby, javory, habry, lípy, buky, lípy, douglasky, borovice a modříny v budoucnu zhostí své funkce větrolamu a ochrání přilehlá místa před poryvy větru,“ uvedly Lesy Praha na webových stránkách.

O nové sazenice se jejich pracovníci musejí ještě několik let intenzivně starat. Například před mlsnou lesní zvěří chrání nové stromky oplocenky či nátěry. „Dbáme na to, aby je netrápila okolní buřeň (plevel - pozn. red.), která by jim ubírala vláhu i světlo,“ zakončila mluvčí Fišerová.