V souvislosti s kouřením se ale vztahuje i na další místa, prostory a oblasti – kupříkladu kina, divadla, sportoviště, dětská hřiště nebo zoologické zahrady. Stejně jako na veškerou veřejnou dopravu včetně jejích zastávek, nástupišť či čekáren, na letištní prostory nebo zdravotnická zařízení, ale i na jakékoli veřejně přístupné vnitřní prostory. Největší dohady panovaly právě kolem kouření v restauracích a na autobusových zastávkách. Zmiňovaný zákon nicméně řeší rovněž další souvislosti – třeba zákaz prodeje alkoholu mladistvým a nezletilým.

Povinnosti, které „protikuřácký“ zákon stanoví, loni středočeští hygienici kontrolovali při návštěvě 1174 provozoven, informoval ředitel krajské hygienické stanice Tomáš Vodný. Přičemž netají, že výsledky ho potěšily. „Za velice pozitivní zprávu považuji fakt, že nedostatky byly zjištěny pouze ve dvou procentech z nich,“ konstatoval. Konkrétně se jednalo o 25 případů – a výsledkem bylo zmiňovaných 17 tisíc uložených na pokutách provozovatelům. Ředitel Vodný oceňuje zlepšení – v minulosti totiž zjištění bývala méně příznivá.

„Totožné zaměření mělo i 25 společných kontrol, jichž se středočeští hygienici loni zúčastnili v rámci celostátní cílené kontrolní akce ‚Alkohol, drogy a mládež‘ ve spolupráci s dalšími dozorovými orgány a Policií ČR,“ poznamenal Vodný. Upozornil tím na nyní již tradiční akce, které navazují na někdejší masivní kontroly v podnicích, kam ráda míří za zábavou mládež – a policisté jim původně dali označení HAD (což v prvotní variantě mělo znamenat „Hazard, alkohol, děti“; následně byl déčku někdy přiřazován i význam „drogy“). „Této součinnosti si tradičně velmi vážíme,“ ocenil ředitel středočeské hygienické stanice.