Strategii primární prevence rizikového chování dětí a mládeže ve Středočeském kraji na roky 2022–2027, a to společně s plánem konkrétních kroků, schválili krajští radní. Preventivní programy řeší i další jevy, před nimiž je na místě středočeský dorost chránit: mimo jiné jde o předcházení závislostem, agresi, násilí, vandalismu, extremismu či rasismu. Důraz je však kladen také na poučení o rizikovém chování v sexuální oblasti, prevenci úrazů včetně upozornění na rizikové sportovní aktivity – nebo třeba na sekty, pro něž je někdy snadné mladé lidi obalamutit a omotat si je kolem prstu.

Právě na kvalitní preventivní programy, jež nezůstávají jen u poučování, klade důraz středočeský radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha (STAN). „Jejich realizace zůstává nejefektivnějším a v konečném důsledku nejlevnějším prostředkem, jak v raném stadiu podchytit signály rizikového chování a předejít případným negativním důsledkům,“ upozornil, že třeba se sklony ke kriminálnímu chování nebo závislostem je nutné bojovat dřív, než se rozvinou. Strategie, jak na to, podle Váchových slov vychází nejen z koncepčních dokumentů vlády a ministerstva školství, ale také ze zkušeností pracovníků krajského úřadu. „Jsou se školami v přímém spojení, znají problematiku a mají zpětnou vazbu,“ poznamenal radní. Školám také kraj dlouhodobě poskytuje metodickou pomoc včetně zajištění školení, vzdělávacích seminářů, odborných setkání nebo konferencí.

Částky peněz, které na školní programy primární prevence kraj vynakládá, se postupně zvyšují. V roce 2018, kdy bylo zapojeno 35 zařízení, se jednalo o milion korun, o rok později s již 61 aktivními zařízeními vzrostla částka na 1,2 milionu. Loni pak primární prevenci ve stejném počtu zařízení podpořila částka 1,3 milionu a obdobná suma je i v letošním rozpočtu, byť stále platí, že připravená suma se meziročně zvyšuje: konkrétně podle údajů odboru školství krajského úřadu nyní vzrostla z 1 299 842 Kč na 1 344 492 koruny. Na nárůst objemu peněz věnovaných na školní prevenci však upozorňuje také odbor bezpečnosti a krizového řízení, a to v souvislosti s dotační podporou ze Středočeského Fondu prevence. V roce 2019 se jednalo o rovný milion korun, loni šlo o 1,7 milionu a letos již o 4,1 milionu.

„Školy a školská zařízení mají o realizaci preventivních aktivit dlouhodobě rostoucí zájem. Všechny programy, které jsou hrazeny z rozpočtu kraje, a jsou tedy pro účastníky bezplatné, jsou téměř okamžitě obsazené,“ připomněl Vácha. „I proto chceme v našich aktivitách pokračovat a přicházet s novými náměty,“ konstatoval. Odkazuje i na rozpočtovou kapitolu školství, z níž jsou hrazeny vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky zaměřené na primární prevenci: ročně to dělá 200–240 tisíc korun.