Průhonický park, který je Národní kulturní památkou a je zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO, je oblíbenou turistickou destinací.

„Porosty stromů představují naprosto dominantní prvek parku. Jejich celková výměra činí téměř 100 hektarů a je zde evidováno přibližně 12 tisíc jednotlivých stromů. Díky stáří parku ale dochází k postupnému dožívání některých stromů. V současné době je v alarmujícím stavu více než 17 procent porostů a 70 procent z nich potřebuje pěstební zásah. Nutné ošetření vyžaduje i velké množství stromů, především podél cest,“ řekl Jiří Šmída, vedoucí Správy Průhonického parku.

V průběhu dvou let dojde také k obnově mlatových cest, ohradních zdí a v neposlední řadě i drobných historických staveb, které se v parku nacházejí. Návštěvníci se mohou těšit také na nové expozice v rekonstruovaných objektech České chaloupky, Rybárny a Wachhausu a nový informační systém.

Vedení si od projektu, který mimo jiné zaplatí stát a Evropský fond pro regionální rozvoj, slibuje zvýšení atraktivity Průhonického parku. Park je pracovištěm Botanického ústavu Akademie věd ČR.