Zahrada byla založena byla pro císaře Ferdinanda I., Rudolfova dědečka, který panství v polovině 16. století zkonfiskoval Arnoštovi Krajířovi z Krajku. V průběhu pěti staletí, prakticky až do roku 1918, zde pak pobývali všichni panovníci dynastie Habsburků.

Zahradu, která se stala první ukázkou toskánské architektury tohoto typu ve střední Evropě, tvořily čtyři mírně svažité terény, zpevňovaly ji kamenné zdi s balustrádami a schodišti. Stávalo tu kamenné vivárium, jež obývaly exotické šelmy, voliéra, míčovna, letohrádek a fontány s vodotrysky. To vše už je ale minulostí – k proměně místa i zkáze působivé zahradní architektury přispěl nejen vpád švédských vojsk v roce 1640, ale podepsal se na ní i čas završený péčí socialistického státu.

Od roku 1995 je zámecký komplex v rukou Města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, které letos v létě zahájilo dlouho očekávanou revitalizaci tamních zahrad. Většinu nákladů na ni pokryje více než 33milionová dotace z EU. „Původně se předpokládalo, že město se bude na této investici podílet asi deseti procenty. Vzhledem k nárůstu cen stavebních prací a materiálu, kdy některé části ještě nejsou vysoutěženy, se ale dá usuzovat, že podíl města bude markantnější,“ uvedla Kateřina Stránská, mluvčí brandýské radnice.

Prostor pro hry dětí i historické artefakty

Jako první se obnovy dočká skleník v zahradách Na Valech, pro který jako vzor posloužily fotografie dobových skleníků. Zídky, kolem nichž nyní k potěše dětí i dospělých pobíhají pávi a dávají na odiv své mladé a „okatá“ ocasní pera, se promění díky práci restaurátorů. Stávající obvodové zdi budou zrekonstruovány a obnovy, na kterou budou dohlížet místní památkáři, se dočkají i dochovaná renesanční sgrafita. Celý objekt pak získá skleněnou střechu a stane se místem určeným pro nejrůznější společenské akce.

Novou podobu dostane i předzámecká část zvaná Plantáž. Obnoveny budou mlatové cesty, vysadí se zde stovky keřů i stromů, přibudou záhony, louka a plochy určené k relaxaci. Zahrát si tu bude možné petanque nebo kuželky. Na místě bývalého chléva vzniknou dětské herní prvky, k nimž bude například patřit i dobová překlápěcí houpačka. Do provozu bude také uvedena chlouba Plantáže, restaurovaná pískovcová kašna, a dojde k odhalení podzemního komína vedoucího do objevené renesanční štoly.

Tyto dvě etapy budou podle Kateřiny Stránské nejobtížnější, a to jak z hlediska rozsahu stavebních prací, tak finančního či časového. „V zahradě Na Valech už probíhají přípravné práce. Likvidují se nálety, seká se tráva, čistí se okolí původních zdí skleníků. To bude trvat zhruba týden. Poté se ve spolupráci s památkáři začne s opravou a restaurací zdí. Tyto práce by měly být hotovy do letošního podzimu a poté se uvidí, zda se ještě v tomto roce stihne střecha a zasklení skleníků. Je možné, že na tuto poslední fázi dojde až na jaře příštího roku,“ dodala Stránská.

Na Plantáži kácení už proběhlo a nyní je na řadě rekonstrukce kašny, mlatových cest, obnovení obvodových zdí bývalých hospodářských staveb a instalace herních prvků. Nová zeleň bude vysazena na jaře.

Život v zahradách se nezastaví

Na tyto dvě etapy už byli ve výběrovém řízení vybrání zhotovitelé, ve fázi výběru je pak výstavba altánku na bastionu, respektive zpevnění zdi, na které bude altánek později stát. Ve stádiu příprav je také výběrové řízení na rekonstrukci a restauraci východní zámecké zdi, jejíž součástí by mělo být i obnovení vchodové brány z ulice Na Celné.

Dokončování všech etap revitalizace zámeckých zahrad bude probíhat postupně, zcela hotovo by mělo být v závěru roku 2023. „Akcí, které jsou do zahrad na nadcházejí měsíce naplánovány, se rekonstrukce dotkne zcela minimálně. Jediným omezením bude to, že například návštěvníci Noci filmové hudby, Food Festivalu či Polabského podzimu budou k zahradě přicházet, půjdou-li Plantáží, staveništěm,“ vysvětlila Stránská a dodala, že dětmi tolik oblíbený výběh v zahradě Na Valech bude zachován, ale dá se předpokládat, že v souvislosti s probíhajícími pracemi bude muset být na nezbytnou dobu uzavřen.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.