"Nadále však zůstává vysoký podíl onemocnění chřipkou na celkové nemocnosti respiračními infekcemi. To svědčí o stále probíhajícím epidemickém výskytu. Také počet tří zemřelých v souvislosti s chřipkou této skutečnosti odpovídá. V záchytu virů v labopratoři stále mírně převládá typ B linie Yamagata, uvedla na svém webu Hygienická stanice Hlavního města Prahy.

Většina pražských nemocnic omezila návštěvy pacientů  Úplný zákaz platí pro Nemocnici Na Bulovce, Fakultní nemocnici Královské Vinohrady a Nemocnici Na Františku. V Thomayerově nemocnici v Krči lidé nesmějí za pacienty na infekční oddělení, oddělení geriatrie a následné péče. V Motole zákaz platí pro pneumologickou kliniku a léčebnu dlouhodobě nemocných.