Velkou ránou pro stovky Pražanů se na začátku letních prázdnin stala zpráva, že nezisková organizace EDA zrušila krizovou Linku EDA, která sedm let pomáhala klientům pečujícím o děti s ohrožením vývoje, s handicapem či se závažnou diagnózou.

„Nedostatek finančních prostředků na stávající rok a velká finanční nejistota v letech následujících. To spolu s vysokou inflací, růstem pohonných hmot, energií a nájmů ohrožuje i naši hlavní činnost – služby rané péče pro rodiny dětí s postižením,“ říká pro Pražský deník Petra Mžourková, ředitelka organizace EDA.

Paní ředitelko, kolik jste přijali během sedmiletého fungování Linky EDA hovorů?
Konzultanti uskutečnili 5 421 telefonátů, z toho bylo 51 procent přes telefon a 49 prostřednictvím chatu. Pro představu – poslední tři roky jsme měli zhruba 100 telefonátů za měsíc.

V čem byla linka pro klienty tak zásadní?
Pro pečující o děti s postižením, vážnou diagnózou či ohrožením vývoje byla Linka EDA příležitostí promluvit si s někým, kdo je na jejich příběh připraven, možností nebýt na všechno sám. Kontaktovali nás klienti na počátku svého příběhu – s čerstvě narozenými miminky se zrakovou vadou či s kombinovaným postižením, ale i rodiče starších dětí s vědomím, že je zdravotní stav jejich dětí neměnný. A ozývali se rovněž samotní lidé s postižením či po úrazu.

Zrušením Linky EDA to ale nekončí… Jak dále klienti pocítí nedostatek peněz od státu pro vaši neziskovku?
Co se týče omezování služeb – pokud bude třeba, omezíme terénní konzultace. Nepojedeme do rodin tak často, jak je obvyklé – tedy jednou za dva až osm týdnů. Nepřivezeme klientům k zapůjčení pomůcky, které potřebují, protože budeme muset šetřit na pohonných hmotách a kde to půjde, tam budeme více využívat MHD. Nebudeme moci přijmout ani dalšího odborného pracovníka – poradce rané péče, takže se prodlouží čekací doby na zahájení poskytování služby, což především v případě miminek s postižením zraku není dobrý signál, neboť vývoj vidění nejvíce běží v prvních měsících života a je prakticky ukončen do tří let věku dítěte. Včasná podpora vývoje má zásadní vliv na budoucí kvalitu života dítěte.

A důležitá bude asi i včasná psychická podpora rodičů, viďte?
Přesně tak. Pokud rodičům, kteří po narození dítěte s postižením prožívají mnohdy nejhorší okamžiky svého života, neposkytnete včasnou podporu nebo krizovou intervenci, může se stát, že rodiče situaci nezvládnou. Dochází potom k rozpadu manželství a v tom nejzazším může dítě skončit v ústavu. Cílem rané péče je totiž posílení kompetencí rodičů, aby výchovu a péči zvládli sami a mohli prožívat pokud možno běžný život, který s sebou kromě starostí přináší i mnohé radosti.

O kolik peněz má organizace méně než v loňském roce?
Dotace na ranou péči nám byly průměrně sníženy o 15 procent oproti těm loňským. K chybějícím zdrojům je ale třeba připočítat ještě patnáctiprocentní inflaci a výrazné zdražení energií a pohonných hmot, takže celkově nám v současnosti chybí téměř tři miliony korun. Doufáme, že slíbené dofinancování sociálních služeb doputuje co nejdříve i k nám.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.

Jak se vypořádáváte s drahými energiemi nebo zvyšujícími se nájmy?
Musíme šetřit všude. Myslíme více na zhasínání a vypínání počítačů i monitorů, šetříme vodou, zvládli bychom ušetřit i na topení, ale bohužel nemáme v prostorách, které nám pronajímá městská část, měřidla na radiátorech, takže teplo se rozpočítává postaru mezi všechny nájemce v domě. Nájem prostor máme od městské části výhodnější, ale i tak je to významná položka v rozpočtu. Platy sociálních pracovníků patří k těm nejmenším, tam již nelze brát. Obecně ale musíme napnout veškeré síly na získávání finančních zdrojů od firemních a individuálních dárců nebo prostřednictvím našeho charitativního e-shopu. Bez těchto zdrojů by pro nás byla současná situace likvidační.