Jak ve středních Čechách, tak v Praze jsou klíčovými dokumenty pro prokázání nároku na bezplatné cestování vízum strpění (s kódem D/VS/U) nebo vízum za účelem dočasné ochrany (D/DO/667) – ať už v ukrajinském cestovním dokladu, nebo na hraniční průvodce. Pokud hraniční průvodka není doplněna fotografií, ještě se vyžaduje ukrajinský doklad totožnosti. Ukrajinci, kteří takové vízum nemají – typicky ti, kteří na našem území pobývali již dříve – musejí mít platný jízdní doklad jako kdokoli jiný. Metropole ještě umožňuje překlenout dobu od příjezdu uprchlíků do získání víza předložením razítka s datem překročení hranice Evropské unie v cestovním pase, avšak pouze do doby 30 dnů od tohoto data.

Na území hlavního města (tedy v tarifních písmech P, 0 a B) mohou držitelé zmiňovaných víz cestovat zdarma dopravními prostředky v systému PID kromě vlaků (tam podmínky bezplatné přepravy určuje aktuálně platný cenový výměr ministerstva financí; nyní hovoří o pěti dnech od získání víza). Uznávány jsou v Praze také dříve vydávané „jízdenky pro hosta“ (primárně určené pro návštěvníky metropole, kteří přijeli v rámci oficiální delegace), které zůstávají platné až do data, které je na nich vyznačeno; už delší dobu je ale město uprchlíkům neposkytuje. Tyto jízdenky pro hosta platí pouze v hlavním městě; ve středních Čechách nikoli.

V rámci Středočeského kraje se svezení zdarma týká jednotně všech dopravních prostředků v rámci PID včetně vlaků ve druhé vozové třídě, avšak nově pouze po dobu pěti dnů od získání víza. Pak se i na uprchlíky vztahuje běžný tarif. Rozhodnutí přijaté před dvěma týdny zdůvodnil středočeský radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký (STAN) sjednocením s pravidly, která stát již od počátku dubna celoplošně zavedl pro dálkovou železniční dopravu – přičemž současně poukázal na to, že lidé z Ukrajiny, kteří už v České republice pobývají delší dobu, zpravidla dostávají podporu od státu nebo si již sami vydělávají. „Vyhodnotili jsme, že většině se již alespoň částečně podařilo adaptovat, a proto pravidla sjednotíme tak, abychom nevytvářeli chaotický systém cestování,“ vysvětlil.

Svézt se zdarma mohou také pasažéři mladší 18 let doprovázející osobu s platným nárokem (typicky tedy děti s matkou). Zadarmo však nelze jezdit mezikrajskými autobusovými linkami zajíždějícími k sousedům: konkrétně do krajů Královéhradeckého, Libereckého, Ústeckého a na Vysočinu.