Slavnou minulost nyní připomínají informační tabule představující historická zjištění; poučený návštěvník, který ví, co hledá, může objevit ještě nenápadné mezníky vyznačující polohu objektů odkrytých při archeologickém výzkumu. Přednedávnem zde byla postavena rozhledna. Obec Dolní Břežany i Středočeský kraj však mají zájem místo dále upravovat.

Zvažovaný projekt vzedmul emoce

Jestliže se před časem objevily zprávy o plánech architekta Josefa Pleskota a jeho spolupracovníků, kteří vymysleli úpravu v moderním duchu (v rámci projektu „zpřítomnění“ místa počítají s využitím štěrkem obklopených betonových prvků, možná i výrazně nabarvených, které by na povrchu kopírovaly archeologické nálezy), vyvolalo to obrovský rozruch a zdvihla se vlna nevole. Vedle příznivců tohoto nápadu se hlasitěji ozvali odpůrci. Někteří trvají na tom, že nic jiného než dřevo a kámen na toto místo nepatří – a jiní by byli ještě přísnější: zůstali by jen u zahradnických úprav. Proti tomu, že by si místo zkultivovat zasloužilo, vážnější výhrady nezaznívají. Poměrně jasně se ostatně opakovaně vyjádřila ředitelka Ústavu archeologické památkové péče středních Čech Irena Benková: „Cokoli se udělá, bude lepší než současný stav.“

Kraj společně s obcí uspořádaly v prosinci on-line představení projektu zpřítomnění, na sklonku března se za nevlídného počasí uskutečnila přímo na místě diskuse s autory i zástupci archeologické obce. Tam také zazněl slib, že následovat bude debata odborníků, které k besedě bez emocí a bez účasti zástupců veřejnosti pozve ředitel Archeologického ústavu Akademie věd ČR Jan Mařík. Vzejít z ní má doporučení, jak se k plánovaným změnám lokality Závist postavit.

Zveřejněny budou závěry debat

Setkání odborníků by se podle informací Deníku mělo uskutečnit ve čtvrtek 26. května odpoledne, a to zřejmě za účasti například zástupců archeologického ústavu, ústavu archeologické památkové péče i dalších archeologů působících ve středních Čechách, Národního památkového ústavu i památkové inspekce. Archeolog se specializací na pravěk a rituální objekty Jaroslav Řídký, který je zástupcem ředitele ústavu a působí i jako jeho mluvčí, však Deníku termín nepotvrdil; nekomentoval ani to, zda je pozván on sám. „Je to výhradně odborné setkání,“ zdůraznil s tím, že nikdo „externě“ zván nebude. „Zveřejníme výstup,“ konstatoval Řídký, že archeologický ústav blíže představí až závěry debaty odborníků.

Totéž Deníku řekl i starosta Dolních Břežan a náměstek hejtmanky Středočeského kraje Věslav Michalik (STAN). Zdůraznil, že setkání organizuje ředitel Mařík. „Jde o setkání odborné – a je na něm, koho pozve; ne že by do toho mluvili politici,“ konstatoval. Podle informací Deníku se však také lidé z řad odpůrců jeho projektu sešli k debatě s architektem Pleskotem i mimo setkání organizované krajem.