Zatímco byl opozičními poslanci v Praze peskován kvůli parlamentní nepřítomnosti, na Berounsku Babiš složil hold zakladateli Karlštejna, císaři a králi Karlu IV. „Absolutně největší Čech – a nikdo ho už nikdy nepřekoná,“ konstatoval premiér na adresu panovníka, který vládl ve 14. století.

Na jedné z nejnavštěvovanějších památek v zemi, kam ročně zavítá přes dvě stě tisíc příchozích, byly ve čtvrtek zahájeny práce na obnově za více než 150 milionů korun. Při zachování návštěvnického provozu hradu (avšak s omezením jeho využívání ke kulturním účelům) by se měly protáhnout do roku 2022. V plánu je nejen vytvoření nových expozic či návštěvnického zázemí, ale i stavební obnova částí některých objektů, které v důsledku vad běžným zvědavcům neznámých jsou v daleko horším stavu, než by se na první pohled zdálo. Zvláště se počítá s pracemi v objektech purkrabství a Císařského paláce.

Návštěvníci se během nich sice setkají s omezeními v některých částech areálu, včetně dočasných uzavírek, s přerušením provozu se však nepočítá. Svědčí o tom hned aktuální nabídka pro nadcházející víkend 7. a 8. března, která nese název Karlštejn vlastním tempem. O co jde, upřesňuje už podtitul: Křížem krážem hradem bez průvodce.

Úplně „křížem krážem hradem“, třeba včetně nahlédnutí do kaple svatého Kříže, to ovšem nebude. Jde o příležitost procházet se podle libosti pouze I. návštěvnickým okruhem – nicméně i to se jistě stane vítaným lákadlem. Však také Národní památkový ústav, který hrad spravuje, počítá s tím, že vlastním tempem se po Karlštejně bude moci chodit každý první víkend v měsíci; s výjimkou července, srpna a prosince.