Lidé z druhého tábora, mezi které patří především ochránci přírody, i někteří představitelé města, jsou přesvědčeni o tom, že podobná aktivita nemá na Slandě co dělat. Těm, kteří stezku na Slandě už ale započali, prakticky nic nebrání v jejím dokončení. 

Jak řekl zastupitel Slaného a hlavní sponzor via ferrtaty, Tomáš Richrt, rozhodnutí o umístění a provozování sedmdesátimetrové stezky je už pravomocné. Příslušné úřady tedy i přes nesouhlas některých slánských milovníků přírody, povolení vydaly.

Devastace se nekoná

Podle Richtra nemusí mít veřejnost obavy, skutečně se nejedná o žádnou devastující záležitost, nýbrž ojedinělý počin pro trávení volného času, kde si zdatnější zájemci mohou vyzkoušet svoje horolezecké umění.

Podle horolezce Karla Běliny se bude jednat o horolezecký výstup na lanech středně obtížný. Nyní je ještě zapotřebí vytvořit na hoře takzvané vstupy. „Jako první budeme na místo instalovat informační tabule a dále posezení lavičky se stolkem. „Rád bych, aby se to všechno, včetně natažení lan, podařilo do konce května," dodal Richtr.

Co se týká kontroverzního úseku stezky, jejíž lana by mohla poškodit například chráněnou květinu tařici skalní, tento úsek stezky zatím uveden do provozu prý nebude. Tak jako na fotografii tam v současnosti už lana nejsou.

Odpůrci mají jiný názor

Odpůrci stezky a ochránci přírody, například opoziční zastupitel Pavel Rubík (ODS), mají i přes dobrozdání úřadů jiný názor. „Slánská hora je chráněnou přírodní památkou, jednou z mála v regionu a Slaném obecně. Je velmi důležité najít správný poměr mezi ochranou tohoto území a rekreačními aktivitami na něm. Z toho důvodu existuje plán péče o přírodní památku a z toho důvodu existuje zákon o ochraně přírody a krajiny," upozornil Rubík.

Zákon jednoznačně říká, že bez povolení orgánu ochrany krajiny na Slánské hoře nelze nic stavět, vrtat do skal, odvalovat kusy skal, ničit květenu, a tím pádem ani stavět lezecké stěny. Přesto se tak dělo ještě před vydáním povolení!" upozorňuje dále opoziční zastupitel Pavel Rubík. Skoby, schůdky i lana na skále totiž byly už mnohem dříve, což dokladují Rubíkovy fotografie.

„První rovinou pohledu je ochrana přírodní památky. Plán péče jednoznačně stanovuje, že chráníme Slánskou horu kvůli čedičovým skalám a tařici skalní, chráněné rostlině. Via ferrata je do oněch chráněných skal navrtána a ukotvena, vede přes ony tařice a dokonce část skály stavitelé kvůli stavbě odlomili," zdůraznil Pavel Rubík.

Příklady táhnou

Stranou ponechává vyjádření sponzora stezky Tomáše Richtra, že tařice je na trase jen jedna a do skal se zasahuje co nejopatrněji. „Pravda to není, tařic je v bezprostředním okolí cesty několik desítek a rád své tvrzení doložím," říká Rubík. Podle něj byla lana v kotvách natažena dávno před vydáním povolení a stažena byla teprve den po kritice na zastupitelstvu konaném 23. dubna, nikoliv po úklidu a prezentaci radě města, jak tvrdí sponzor stezky Tomáš Richtr.

„Druhou rovinou pohledu, a z pohledu občana tou nejděsivější je to, že vedení města, které by mělo jít příkladem, na jedné straně i prostřednictvím městské policie vyžaduje po občanech dodržování vyhlášek a zákonů, ale samo se chová arogantně a s nějakým zákonem si hlavu neláme. Jak pak může chtít například městský policista pokutu za špatné parkování od občana města, když ten vidí nerespektování zákonů samotnými vedoucími představiteli městského úřadu. To, že se nerespektování zákonů rozšířilo ve vrcholné politice, ještě neznamená, že by si tyto manýry měli osvojovat i komunální politici," uzavřel zastupitel Pavel Rubík.

Čtěte také: Slanda a via ferrata nejdou dohromady, tvrdí odpůrci