„V minulém roce jsme ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR připravili prostory pro odchov syslů a následně i získali chovné jedince, které jsme přivezli ze Slovenska. Sysli se u nás nejprve přivykali na nové prostředí a pak ulehli k zimnímu spánku. Na zodpovězení otázky, jak se jim vede, jsme pak museli počkat až do jara," uvedla Jaroslava Syslová, vedoucí Záchranné stanice pro živočichy Českého svazu ochránců přírody Vlašim.

Dvaadvacet divokých syslů obecných, kteří počátkem srpna dorazili ze Slovenska do vlašimské záchranné stanice pro zvířata se po úvodní aklimatizaci v novém domově uložilo k půlročnímu zimnímu spánku. Letošní mírnou zimu vlašimští sysli bez obtíží přečkali.

Teď už ve voliéře opět pobíhají a jejich ošetřovatelé je mohou pozorovat a tím také kontrolovat. Díky biologickým vlastnostem tohoto druhu však nebylo poměrně dlouho jasné, jak moc si na nový domov zvykli. Syslí mláďata jsou totiž po porodu schována v bezpečí nory a opouští ji až téměř měsíc po narození.

Velké překvapení

„Spatření mláďat pro nás bylo velkým překvapením. Jsme první v rámci záchranného programu, komu se letos mláďata sysla obecného narodila a je to velký úspěch. Prohání se po voliéře spolu s ostatními. Nebojí se a řádí jako každé mládě. Hrozně rádi baští jablíčka," dodala Jaroslava Syslová.

Sysli ve Vlašimi žijí v rozsáhlé voliéře, kde jsou chráněni před predátory, ale jinak se do chovu téměř nezasahuje. Ošetřovatelé jim nosí především krmení a starají se o vegetaci, aby nepřerůstala. Sysli zde mají klid a evidentně jim svědčí. Pokud se chov bude takto dařit i nadále, mláďata se budou odchytávat a vypouštět zpět do přírody do předem pečlivě vybraných lokalit.

Dle platné legislativy je sysel obecný na území naší republiky řazen mezi kriticky ohrožené druhy živočichů. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR proto realizuje záchranný program tohoto druhu. Ten zahrnuje například monitoring stávajících lokalit výskytu syslů a jednou z aktivit je také polopřirozený odchov sysla obecného v zajetí.

Čtěte také: Kriticky ohrožené hlodavce, sysly obecné, zachraňují ve Vlašimi

Karel Chlumec