„Toho, co je zdarma, si lidé neváží,“ posteskla si, když informovala o tom, že se najdou děti, které zaplacené obědy klidně nechávají bez omluvy propadnout: do jídelny zajdou jen tehdy, když je tam k mání něco, co jim obzvlášť chutná. Jinak nezájem…

Kdo nejí, toho vyškrtnout

Žánová navrhuje zabránit plýtvání tím, že pravidla poskytování podpory budou doplněna ustanovením o uzavření smlouvy s rodiči, která by stanovovala povinnost oběd odebrat – nebo řádně odhlásit. Pokud by to rodina opakovaně nerespektovala, bude dítě z programu vyřazeno. K tomu náměstek hejtmanky pro oblast financí, dotací a inovací Věslav Michalik (STAN) poznamenal, že tyto poznatky i s doporučovaným řešením bude tlumočit ministerstvu práce a sociálních věcí. „My pravidla neurčujeme,“ vysvětlil, že krajský úřad sice uzavírá smlouvy s jednotlivými školami či školními jídelnami a posílá jim peníze podle počtu dětí zařazených do programu, ale tím role kraje končí: jeho úkolem v roli příjemce dotace je finance, které ministerstvo poskytuje z evropských prostředků (konkrétně z Operačního programu potravinové a materiální pomoci), dostat ve správné výši do konkrétních škol.

Přijímací zkoušky - Ilustrační foto
Střední školy v kraji: Z řad uprchlíků přijímaly pouze jednotlivce

Hejtmanka Petra Pecková (STAN) nicméně míní, že spoustě rodin je vlastně „úplně jedno“, jestli je jejich dítě najedené. Doporučila by tedy spíše posílit úlohu školy: třídní učitelka by podle ní měla dohlédnout, aby dítě na oběd skutečně šlo. Vymýšlet nějaké sankce podle ní postrádá smysl: „Když rodič nemá na obědy pro dítě, nezaplatí ani případnou pokutu,“ poznamenala.

Žánová má však jiný názor: jednak by nechtěla přidávat pedagogům další povinnost, jednak si nedovede představit, jak by kantoři měli přimět k cestě do jídelny dítě, které řekne, že jít nechce. Rodina by podle ní dokázala víc. „Spousta lidí si dává pozor, mají-li podepsat papír,“ nabídla zkušenost z působení v sousedství takzvané vyloučené lokality. Doporučuje tedy navrhnout ministerstvu doplnění pravidel. S tím, že cílem není připravit děti o obědy – avšak přece jen by bylo záhodno mít možnost je z programu vyřadit, pokud pro ně nachystané jídlo dlouhodobě neodebírají.

Na obědy zdarma 15 milionů

Tato debata se odehrála v souvislosti s jednáním krajských zastupitelů o schválení aktualizace projektového záměru Obědy do škol. Jeho posláním je zajistit nasycení předškolních dětí a žáků ohrožených chudobou ve věku od tří do patnácti let. Nabídka je určena pro děti ze sociálně slabých rodin – přičemž konkrétně se jedná o ty, které se jako společně posuzované osoby z hlediska nároku na příspěvek na živobytí nacházejí v hmotné nouzi. A jakkoli to možná zní komplikovaně, ti, jichž se daná situace týká, se v těchto pojmech zpravidla orientují.

Ze vzpomínkové akce Den Jana Kubiše v Památníku národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech.
Detaily útoku na Heydricha uvidíte se zakrytýma očima. Prostřednictvím VR brýlí

Zastupitelé v pondělí schvalovali (a odsouhlasili jednomyslně 53 hlasy) rozšíření projektu Obědů do škol ze školního roku 2021/2022 také o školní rok 2022/2023. Převedeno na peníze to znamená navýšení dotačních prostředků z původních 6,8 milionu korun o 8,4 milionu na výsledných 15,2 milionu; vyčísleno do haléře to dělá 15 174 922,25 Kč. Náměstek hejtmanky Michalik připomněl, že se také zvyšuje počet partnerských organizací: ze 162 na 199.

Vedle projektu Obědy do škol zajišťuje jídlo zdarma pro děti z nuzných poměrů také projekt Obědy pro děti, za kterým stojí obecně prospěšná společnost Women for Women. Její zástupkyně, manažerka charitativních projektů manželů Tykačových Jana Skopová, v reakci na informace zveřejněné na webu Deníku doplnila, že v rámci jejich projektu mají rodiče povinnost obědy řádně odhlašovat. „Je to jediné, co pro zařazení svých dětí do našeho projektu musí udělat – a proto je na to z naší strany i ze strany školy či jídelny brán velký zřetel,“ upozornila Skopová.