Hudbu obce pravidelně využívají na různých slavnostech, zní třeba i ve školách nebo domovech, které obce zřizují. Sdružení souhlasí s tím, že je třeba za užití autorských děl odměny hradit, ale v přiměřené výši. Chystaný "enormní nárůst sazeb OSA" není podle starosty Křižánek na Vysočině a místopředsedy SMS ČR Jana Sedláčka odůvodněný ani přiměřený. "Nerozumíme, proč by se pro příští rok měly sazby zvýšit o polovinu, když neroste inflace ani jiné ekonomické ukazatele v ČR," uvedl Sedláček.

Starosta Českých Heřmanic Pavel Eliáš doplnil, že sdružení vyzvalo své členy, aby do doby než ÚOHS nebo ministerstvo kultury postup OSA schválí, neuzavírali s OSA na příští rok žádné smlouvy o placení odměn.

Podle svazu ale autoři hudby v ČR inkasují jedny z nejnižších autorských odměn v Evropě, což bude platit i po navýšení. "Jsem přesvědčen, že sazby stanovené pro rok 2017 jsou přiměřené. Navýšením sazeb chceme pouze zmírnit pokřivení trhu, který historicky platí nejnižší sazby v porovnání se zahraničím. Není žádný důvod k tomu, aby se autorům hudby dostávalo v České republice nižší míry ochrany práv, než je běžné v drtivé většině zemí Evropské unie," uvedl předseda představenstva OSA Roman Strejček.

Nárůst o 50 procent je podle OSA maximální a bude platit pouze pro velká města nad 80.000 obyvatel. Souběžně s tím se ale zvyší sleva pro menší obce, a to z 20 procent na 30 procent a z deseti procent na 15 procent. Například měsíční výše autorských odměn za rozhlasový přístroj se dvěma reproduktory v roce 2016 činila ve městě s více než 80.000 obyvateli 186 korun, v roce 2017 to bude 279 korun. V případě obce do 1000 obyvatel se sazba za rádio zvýší ze 148,80 korun na 195,30 korun.

SMS ČR má podezření, že se OSA snaží zvýšit sazby před nabytím účinnosti novely autorského zákona, která upravuje vyhlašování sazeb kolektivními správci. "Podle našeho přesvědčení si chce OSA zajistit zvýšení svých sazeb na několik let dopředu, aniž se musí podřídit pravidlům nově obsaženým v novele autorského zákona," uvedlo sdružení. Novelu projednává Sněmovna.

Ochrannému svazu autorskému, který zastupuje majitele autorských práv k hudebním dílům, loni vzrostly příjmy na 915 milionů korun. Byla to nejvyšší částka za dobu existence této organizace. Rekordních bylo i 501 milionů korun, které svaz v roce 2015 rozdělil mezi české autory a nakladatele. Nejvíc peněz, 375 milionů korun, loni přinesly do jeho pokladny poplatky z televizního, rozhlasového a on-line vysílání. Organizaci založili sami autoři v říjnu 1919. K 31. prosinci 2015 zastupovala 8819 domácích nositelů práv a statisíce nositelů autorských práv z celého světa.

Odpůrci OSA

OSA má i své odpůrce. Loni se v Praze například uskutečnila oslava desátého výročí Svazu nezávislých autorů (SNA), který se od svého začátku vymezuje proti kolektivním správcům autorských práv. Někteří umělci na protest proti zpoplatnění hudby umisťují své nahrávky na internet zdarma k volnému použití.