Ze stanoviska stavebního úřadu nyní podle mluvčí vychází i krajský úřad. „V nejbližší budoucnosti bude pro další vývoj věci zřejmě klíčové rozhodnutí Nejvyššího správního soudu," uvedla Drobná.

Místo skládky by měl být lesopark 

S fungováním skládky nesouhlasí ani vedení obce Chrášťany. Nákladní vozy podle starosty Pavla Hrdličky nárazově zatěžují a znečišťují místní silnici. Obec s povolením navážení opakovaně v různých řízeních nesouhlasila, ale bez účinku.

Navážení materiálu na skládku začalo na základě rozhodnutí Městského národního výboru Hostivice, stavebního úřadu z roku 1988. V roce 2013 vydal hostivický stavební úřad rozhodnutí, kterým nařídil společnosti, která navážení provádí, zahájit úpravy a rekultivaci skládky, kde by měl vzniknout lesopark.

Byla podána kasační stížnost 

Na jaře 2016 krajský úřad řešil odvolací řízení proti rozhodnutí stavebního úřadu z roku 2015, které měnilo rozhodnutí z roku 2013. Obě rozhodnutí ale zrušil krajský soud. Mimo jiné uvedl, že územní rozhodnutí z roku 1988 stále platí, ale že se nevztahuje na společnost Jindřich Frýdl Expos, která navážení provádí.

Znamená to, že podle tohoto rozhodnutí potřebuje k navážení souhlas majitelů pozemků, který nemá. Proti rozhodnutí Krajského soudu v Praze byla podána kasační stížnost a spis je nyní u Nejvyššího správního soudu. 

Čtěte také: Ďáblice a Březiněves dostanou kvůli skládce 300 milionů Kč