Předsedkyně sněmovního Výboru pro životní prostředí Jana Krutáková (STAN) na základě předchozích jednání uspořádala kulatý stůl. Zúčastnili se ho jak zástupci samospráv z Křivoklátska, tak zástupci ministerstva životního prostřední, ministerstva zemědělství, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Lesů ČR, zainteresovaní poslanci a senátoři, ale také i zástupci akademické obce a CHKO. Setkání trvalo přibližně tři hodiny.

„Debata byla, alespoň podle mého soudu, konstruktivní a věřím, že problematiku vyhlášení národního parku a celkovou komunikaci jednotlivých protistran posunula snad blíže nějaké dohodě,“ pronesl senátor Ivo Trešl.

Křivoklátsko
Česko bude mít další národní park. Křivoklátsko jím vyhlásí do dvou let

Ministerstvo životního prostředí nyní shromažďuje připomínky a námitky od obcí a vlastníků nemovitostí, o nichž pak rozhodne – a podle toho návrh na vyhlášení národního parku upraví. To by mělo být hotovo do srpna příštího roku. Ministerstvo začne připravovat návrh novely zákona, který bude předložen vládě. Přes meziresortní připomínkové řízení, projednání v Legislativní radě vlády, by mělo dojít ke schvalování v obou komorách Parlamentu ČR. Následně má záměr schválit prezident České republiky.