„Ve chvíli, kdy jsme postavili lešení kolem věže a vystoupali jsme vzhůru, tak jsme zjistili, že ten kříž je provizorní a není dostatečně důstojný. Nemělo by smysl ho renovovat. Tak jsme začali přemýšlet, jaký kříž na věž umístíme," řekl kutnohorský arciděkan Jan Uhlíř.

Ze dvou výtvarníků a jednoho architekta se kutnohorským farníkům zalíbil právě návrh architekta Norberta Schmidta, který je také podepsán pod novou schrány na ostatky kněze Josefa Toufara. „Nakonec se nám líbil tento návrh pana architekta, protože byl jednoduchý a moderní," dodal Jan Uhlíř.

Popis nového kříže je součástí ideového konceptu autora. Nový kříž pro věž kostela svatého Jakuba podtrhne církevní, kulturní a mýtotvorný význam této prvořadé památky v Kutné Hoře.

Věž kostela měří 86 metrů

Pro architekta bylo velkou radostí navrhnout nový kříž. „Bylo to výzvou, udělat nový kříž pro starobylý hlavní farní kostel. Radost je samozřejmě veliká. Kutnou Horu jsem vždycky obdivoval, tu odvahu, která je vepsaná do toho starobylého kamene," řekl architekt Norbert Schmidt. „Tato věž, která má 86 metrů je vyšší než ty přední věže u svatého Víta na Pražském hradě," dodal architekt.

Odvaha kutnohorských farníků se architektovi návrhu líbí, že chtěli nový kříž na svůj starý chrám. „Chodil jsem pořád po všech městech a koukal jsem, jak ty kříže fungují. Z toho jsem odvodil ten jednoduchý tvar," dodal.

Kříž je nástrojem světla

Tvar nového kříže je tak archetypální, nadčasový, sebejistě pevný, ale v materiálovém řešení a výtvarném pojetí zpřítomňuje dynamickou současnost kostela, technické i umělecké možnosti. Půdorysný tvar jeho ramen je jemně symetricky zlomen mírně šikmými plochami. Kříž na věži kostela je nástrojem světla a materiál nového kříže se zvolil s ohledem na to, aby fungoval ve světle. Kříž se tak bude proměňovat během denní i roční doby.

Bok kříže byl zvolen z broušené nerezi, největší sešikmené plochy na čelech z leštěné nerezi a samotný tenký kříž, který je uprostřed, pozlacen plátkovým zlatem. Tento tenký „vkreslený" zlatý kříž bude vyrůstat jako zhmotněný sluneční paprsek z historické kostelní věže.

Kříž zůstane ještě několik týdnů v kostele. Teprve podle počasí a možností bude poté buď před Vánocemi, nebo až po svátcích vyzdvižen na věž kostela.