„S dokumentací k záměru Goodman Zdiby Logistics centre Středočeský kraj nesouhlasí," potvrdil radní pro oblast životního prostředí Ivo Šanc (STAN). Podle jeho slov hejtmanství požaduje po zástupcích investora podrobněji rozpracovat dopravní situaci a vliv na pohodu bydlení – a žádá také posouzení vlivu na změnu krajinného rázu a zhodnocení vlivů na zdraví obyvatel.

S odmítavými hlasy se již v minulosti netajil třeba i Spolek pro Ďáblice. Argumentoval mimo jiné obavami ze škodlivin z dopravy i vytápění a tím, že daná lokalita už je výrazně zatížena hlukem – především z dálnice D8, ale také z dalších komunikací v okolí.